Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19437 dokumentum

A széptan előcsarnoka / Zsilinszky Mihály

Esztétika, művészetfilozófia
esztétika, művészetesztétika, művészetelmélet, 19. sz.

"Mint minden tudomány, ugy a széptan is az igazság földeritésére törekszik. A széptan igazságát a szép eszméje képezi, melynek megfejtése első pillanatra igen könnyünek látszik, amennyiben a közéletben a leggyakoribb kifejezések közé tartozik a szép. Azonban a közélet a szépet többnyire felcseréli a hasznossal és a czélszerűvel."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19863  2019-10-17

Ein Leben wird Dir anvertraut! Nimmst Du es an? : Für junge Eltern / Piroska Rentsch

Jóslás, asztrológia, Gyermekek
asztrológia, gyermek

"Die Astrologie gibt uns auf viele Dinge manchmal für uns unverständliche Antworten, Erklärungen. Der Mond, die Sonne und die anderen Planeten üben auf alle Lebewesen ihren Einfluß aus. Diese Einflüsse machen sich durch bestimmte Kennzeichen beim Menschen bemerkbar, also auch beim Charakter eines Kindes."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19862  2019-10-17

Életet bízok rád! Vállalod-e? : Fedezzük fel gyermekeinket az asztrológia segítségével! / Piroska Rentsch

Jóslás, asztrológia, Gyermekek
asztrológia, gyermek

"A szülő néha értetlenül áll a gyermekkel szemben: Az én gyermekem, és mégsem értem! Megpróbáltuk jól nevelni, és mégis...? Valamikor, valamit közösen elrontottunk? Kereshető a válasz a gyermek horoszkópjában is! Ennek ismerete a gyermeknevelésben segítség lehet a szülő számára."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19861  2019-10-17

A világ végén / Piroska Rentsch

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Még mindig nem érti, mi történt, amíg aludt. Tamás és Vicu meghalt. Ő él. Miért? Miért maradt életben, ha a másik kettő nem? Nem volt válasz, talán majd lesz... A gyertya fogyóban volt, áporodott levegő terpeszkedett a helyiségben. - Ki kell nyitnom az ablakot - gondolta Judit, és az ablak irányába tapogatódzott."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19860  2019-10-17

A keszthelyi Helikon-Könyvtár balatoni gyűjteménye

Könyvtártörténet, Helytörténet, helyismeret, Szakbibliográfiák, Katalógusok
különgyűjtemény, szakkönyvtár, múzeumi könyvtár, könyvtári katalógus, szakbibliográfia, helyismereti bibliográfia, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest). Helikon Könyvtár (Keszthely), Keszthely, Balaton

"(SZERELMEY. Nikolaus:) Album des Balaton. Erinnerung an (Balaton-)Füred und seine Umgebung. Nach dem ungarischen Originale bearb. und mit dem neuesten... Daten verm. Pest 1855. Edelmann. 30 l. 10 t. 2 térk. - 25 cm. - Boritékcím: Abum des Platten-Sees"

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19859  2019-10-17

D. Junius Juvenalis szatírái / Decimus Iunius Iuvenalis ; fordító Kis János

Antik irodalom
ókori latin irodalom, szatíra, gúnyvers, 1-2. sz.

"Engemet is régen nem ver már mesteri páltza,
Én is ajánlottam Syllának, hogy hadi bajból
Térne nyugodni. Bohó könyörülés lenne, ha szánnám
A' papirost, mikor azt olly sok firkálat emészti."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19858  2019-10-16

Mi a VIBER? : [Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer]

Pénzügy, bankügy
bankügylet, pénzügyi művelet, bankügy, nemzeti bank, Magyar Nemzeti Bank

"A bankrendszer mindig az adott körülmények között lehetséges legalacsonyabb jegybanki számlapénz-állomány tartásában érdekelt, ezért szükséges, hogy olyan eszközökkel rendelkezzék, amik a fizetési forgalom biztonságos lebonyolítását és a hatékony likviditásgazdálkodást összeegyeztethetővé teszik."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19857  2019-10-16

Palaeokarst : Studies in Hungary / Korpás László

Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan, Barlangkutatás
karszt, karsztosodás, geomorfológia, földtani kutatás, szemletanulmány, Magyarország

"Dealing with the morphology of palaeokarsts we concentrate on features controlled by bedding plane and by tectonism, and on their combination. Accordingly we distinguish conformable (parallel with the bedding) and disconformable (cutting the bedding) and the combination of conformable-disconformable types."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19856  2019-10-16

Szeremlej remekei 32 papi beszédekben / Szeremlei Császár Ábrahám ; közreadó Somodi János

Keresztény vallási szövegek
prédikáció, katolikus egyház, 19. sz.

"Az erény tanítmeg minket az élet' bőlcs használására. Csak ez a' túdomány teheti kedvessé a' hoszú életet, sőt csak e' lehet annak igaz mértéke. Valamint t. i. kiterjedése, úgy foka is vagyon az életnek, és ennek magasága kipótolhatja már amannak híját."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19854  2019-10-16

Surface geology of Hungary : Explanatory notes to the "Geological map of Hungary", 1:500 000 / Budai Tamás, Csillag Gábor, Kercsmár Zsolt, Selmeczi Ildikó, Sztanó Orsolya ; szerkesztő Kercsmár Zsolt

Geológia, földtörténet, Geodézia, térképezés, Egyéb listák
geológia, szerkezeti földtan, földtani térkép, sztratigráfia, kőzettan, jelkulcs, kartográfia, Magyarország

"The tectonic zone of the Mecsekalja Belt is situated south and east of the Mecsek Mountains and is made up of metamorphised tectonic mega-breccia; in the latter phyllite, amphibolite, serpentinite and gneiss, as well as crystalline limestone and metasandstone occur."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19853  2019-10-16

Kiátkozott könyvek / Bakcsi György

Világirodalom története, Műelemzés
tiltott mű, cenzúra, orosz irodalom története, műelemzés, Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960). Doktor Živago, Rybakov, Anatolij Naumovič (1911-1998). Deti Arbata, Grossman, Vasilij Semenovič (1905-1964). Žizn' i sud'ba, Dudincev, Vladimir Dmitrievič (1918-2008). Belye odezhdy, Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008). Rakovyj korpus, Szovjetunió, 20. sz., 1950-1980-as évek

"Öt olyan kiátkozott könyvről szóltunk, melyek szerzői rendkívül nehéz körülmények között, magányosan emeltek szót azokért az igazságokért, amelyeket nem tudtak nem kimondani... Ez az öt író megállta a próbát, értékeket, Paszternak, Grosszman és Szolzsenyicin esetében remekműveket teremtett, és megmutatta, hogy a jókor és jól mondott nem hihetetlen erővel tud szólni."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19855  2019-10-15

Magyarország felszíni képződményeinek földtana : Magyarázó "Magyarország földtani térképéhez", 1:500 000 / Budai Tamás, Csillag Gábor, Kercsmár Zsolt, Selmeczi Ildikó, Sztanó Orsolya ; szerkesztő Kercsmár Zsolt

Geológia, földtörténet, Geodézia, térképezés, Egyéb listák
geológia, szerkezeti földtan, földtani térkép, sztratigráfia, kőzettan, jelkulcs, kartográfia, Magyarország

"A Mecsektől D-re és K-re húzódó Mecsekalja-öv tektonikus zónáját metamorfizált tektonikus megabreccsa alkotja, amelyben fillit, amfibolit, szerpentinit és gneisz, valamint kristályos mészkő és metahomokkő fordul elő. A kőzettest tektonikusan érintkezik a Mórágyi Gránittal, illetve a kelet-mecseki alsó-jura rétegsorral."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19852  2019-10-15

Szóvirágok : Szólások, szállóigék, idézetek, idegen közmondások bő magyarázatokkal / Láposi Haller Jenő

Idézetgyűjtemények, Magyar népköltészet, Folklorisztika
szólás, szállóige

"A farkas és a bárány meséje vagy esete ismétlődik meg mindannyiszor, valahányszor a farkas (az erőszak képviselője) koholt ürüggyel elnyomja a gyengébbet (a bárányt), mint Phaedrus meséjében (Lupus et agnus), ahol a farkas alaptalanul gyanusítja meg a bárányt, hogy felfalhassa."

URL: http://mek.oszk.hu/19800/19851  2019-10-15                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom