Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18861 dokumentum

Terepi földtani vizsgálatok dokumentációjának előírásai

Geológia, földtörténet
földtani kutatás, dokumentáció, szabályzat, normatív dokumentum

"Szabályzatunk a terepmunka végrehajtásának módját csak oly mértékben írja elő, amilyen mértékben erre az adattári dokumentáció helyes és hiánytalan összeállításához szükség van. ... Az Országos Ásványvagyon Bizottság hatáskörébe eső kutatások dokumentálásában továbbra is az érvényben lévő előírásokat kell követni."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19284   2019-04-18

Enigma : Izbrane pesmi = Enigma : válogatott versek / Zágorec-Csuka Judit ; fordító Jožef Smej; illusztrátor Zlatko Kraljić

Határontúli magyar irodalom
határon túli magyar irodalom, Szlovénia, 21. sz.

"Hova tűnt szemeid fénye?
Miért hervad el üdeséged,
tűzhelyed melege,
szíved lüktetése?"

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19283   2019-04-18

Bevezetés a devizapiaci kereskedésbe / Veres István Attila

Pénzügy, bankügy
devizaforgalom, kereskedelmi ügylet, pénzügyi művelet, pénzpiac, tőzsde, gazdasági elemzés

"A devizapiacok rendkívül sok lehetőséget kínálnak a kockázatvállalásra, akár az egyes keresztárfolyamok, akár az instrumentumok, illetve különböző befektetési időhorizontok és különböző kereskedési stratégiák mentén. Így lehetőségünk van arra, hogy a kockázatainkat terítsük."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19282   2019-04-18

Birkás István / Birkás István ; fordító Birkás Gergő

Festészet, grafika, Szobrászat, kerámiaművészet, Művészettörténet, Katalógusok
festőművész, szobrász, faszobrászat, festészet, képzőművészeti kiállítás, Birkás István (1947-2018), Magyarország, 20-21. sz.

"Hiányzik belőlem a bizonyítási vágy, de mára eljutottam odáig, hogy saját mércével mérjem magam. Engem két dolog hajt. A vágy, hogy holnap túllépjek mai önmagamon és a félelem, hogy ez nem sikerül. Mindezt művekre »lefordítva«: megcsináltam-e már életem legsikerültebb képét, ha nem, megcsinálom-e valaha?"

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19281   2019-04-18

Sport, közösség, bűnmegelőzés : A bűnmegelőzés helye és szerepe a sportfoglalkozásokon / Diószegi Judit, Molnár István Jenő

Sport általában, Testnevelés, Bűnmegelőzés, Gyermekek, ifjúság, Pedagógiai módszerek
sport, sportfoglalkozás, bűnmegelőzés, ifjúság, közösségfejlesztés, módszertan

"A sport ugyanis bűnmegelőzési elemek nélkül is képes bűnmegelőzési célokat szolgálni. Szabálykövetésre, kitartásra, együttműködésre, odafigyelésre, koncentrációra, részvételre, állandóságra, következetességre, a lemondások és a kudarcok elviselésére, alázatra, a győzelem megélésére tanít."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19280   2019-04-18

Kolloquium über das Neogen : Budapest, 1969. szept. 4-8.

Geológia, földtörténet
paleontológia, sztratigráfia, miocén, pliocén, neogén, Magyarország, Kárpát-medence, Duna-vidék, Kelet-közép-Európa, Délkelet-Európa

"Die Gliederung entsprechend der neuen stratigraphischen Nomenklatur lässt sich anhand der ungarischen Basisprofile durchführen, und ihr Geltungskreis kann festgestellt werden. Die 3 grossen Sedimentationszyklen des mittleren Miozäns lassen sich gut mit den Ottnangien-, Karpathien- und Badenien-Stufen korrelieren."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19279   2019-04-17

A Bátaszéki Dalárda története / Schmidt Géza

Ének általában, Helytörténet, helyismeret
énekkar, énekművészet, Bátaszéki Dalárda, Bátaszék, 19-20. sz.

"Szeptember 10-én volt 50 éve, hogy Bátaszéken néhány lelkes, dalszerető ember összejött és megalakitotta a Bátaszéki Dalár Egyletet, amely azóta félszázadon át teljesiti nemes hivatását. 1876 óta hetenként többször is, a napi munka végeztével dal csendül fel egy meghitt kis társaság ajkán..."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19278   2019-04-17

A lakossági tüzelés légszennyezése : Dán tapasztalatok nemzetközi kitekintéssel / Kåre Press-Kristensen ; fordító Marozs Ágnes, Lenkei Péter

Levegőszennyezés, Zöld mozgalmak
fatüzelés, levegőszennyezés, környezeti tudatosság, társadalmi ökológia, környezetvédelem

"... A legújabb kutatások kimutatták, hogy a - többek között a fatüzelésből származó - koromrészecskék lényegesen károsabbak a légkörben más anyagokból (ammónia, szulfátok és nitrogén-oxidok) képződött szervetlen részecskéknél. Ezen túlmenően a fatüzelés számos más mérgező anyag legfőbb forrása..."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19277   2019-04-17

Matsäck med dikter : Teckningar, sagor, ramsor / Kiss Jenő, Juhász Gyula, Szabó Lőrinc, Kányádi Sándor, Radnóti Miklós, Kölcsey Ferenc, Tar Károly ; fordító Tar Bengtsson Benjamin, Tar Bengtsson Emma, Tar Bengtsson Vilma; szerkesztő Békássy Albert N.

Magyar irodalom idegen nyelven, Határontúli magyar irodalom, Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, határon túli magyar irodalom, gyermekvers, mondóka, Erdély, Svédország, 20-21. sz.

"Gud, välsigna ungerska folket,
meg goda anda och yppighet.
Skydda dem med utsräckt arm,
vid krig och fientlighet."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19276   2019-04-17

A cigány népesség Magyarországon : Dokumentáció és adattár / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor

Kisebbségek, Életmódkutatás, Demográfia, Életmód, szokások, Adattárak
cigányság, kisebbség, demográfia, társadalmi helyzet, szociológiai vizsgálat, statisztikai adatközlés, Magyarország, 1990-es évek

"... Azt a kutatási célt tűztük magunk elé, hogy megvizsgáljuk a környezetük által cigánynak tartott emberek társadalmi helyzetét abban a ... társadalmi közegben, amelyben a magukat nem cigánynak tekintő, többségi társadalom tagjai határozottan és világosan megkülönböztetik magukat azoktól az emberektől, akiket cigánynak tekintenek."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19275   2019-04-17

Nikmond Beáta / Nikmond Beáta

Szobrászat, kerámiaművészet, Művészettörténet
szobrász, szobrászat, Nikmond Beáta (1938-), Magyarország, 20-21. sz.

"Nikmond Beáta alkotómódszere, mű-világa erős szálakkal kötődik a XX. századi magyar szobrászat Medgyessy Ferenc által megalapozott, Bokros Birman Dezső és Goldman György szobrászata által erőteljessé formálódott áramlatához. Művészete ezt a tradícióját - élteti, menti át a XXI. századra."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19274   2019-04-16

A trianoni békediktátum : Oknyomozás / Dobó Attila

Magyar történelem 1919-1945, Európai országok történelme, Magyar külpolitika, Kisebbségek, Politikatörténet, Nemzetközi konfliktusok
trianoni békeszerződés, magyar történelem, diplomácia, külpolitika, politikatörténet, első világháború, Magyarország, Európa, 20. sz.

"Több száz kötet, újságcikk, szakirányú folyóirat, korabeli dokumentum összegyűjtése és tanulmányozása után feltűnt, hogy milyen kevés eltérés van a megjelent munkákban a Trianont kiváltó okok megítélésénél. Legtöbb esetben a téves magyar nemzetiségi politikát helyezik előtérbe."

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19273   2019-04-16

Technikai útmutató "A közoktatás indikátorrendszere" című kiadványhoz / Hajdu Tamás, Hermann Zoltán, Horn Dániel, Varga Júlia ; szerkesztő Varga Júlia

Oktatáspolitika, oktatásügy, Művelődésszociológia, Gyermekek, ifjúság, Statisztika
közoktatás, oktatásügy, oktatáskutatás, oktatási rendszer, oktatásszociológia, oktatás-gazdaságtan, statisztikai elemzés, útmutató, Magyarország, 21. sz.

"Indikátor neve, száma: A1.1 Az óvodás korú népesség száma (3-5 évesek). Adatszámítási mód: A Magyarországon élő 3-5 évesek száma. ... Bontások: év, megye. Időszak, gyakoriság: 2001-2013, évenként. Szükséges adatok: Az adott év január 1-én a lakónépesség száma korévenként. Adatforrás: KSH Tájékoztatási adatbázis (Továbbvezetett népesség)"

URL: http://mek.oszk.hu/19200/19272   2019-04-16                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom