Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22251 dokumentum

A magyar agrárpolitikáról / Pallavicini György

Gazdaságtörténet, Magyar belpolitika, Politikatörténet
mezőgazdasági politika, agrárkérdés, politikai kérdés, politikai program, Magyarország, Horthy-korszak, 20. sz.

"Kétségtelen tény, hogy a földbirtokreform a magyar agrárpolitikának egyik legfőbb feladata. Tény az is, hogy ezen fontos feladat igen későn jut megoldásra, s végül ennek következményeképpen előállott az a helyzet, hogy a késői megoldás a lehető legrosszabb feltételek mellett érte a magyar mezőgazdaságot."

URL: http://mek.oszk.hu/22600/22635  2022-01-18

Beszélgetés az új erdőtörvényről : Népszerű ismertetés közigazgatási bizottságok tagjai, erdőbirtokosok, falusbírák s mindazok számára, kiket az erdőtörvény érdekel; de kellő erdőgazdasági ismeretekkel nem bírnak / Fekete Lajos

Erdészet, vadászat, halászat, Gazdasági jog, Polgári jog
erdészet, erdősítés, fásítás, törvénymagyarázat, gazdasági jog, közigazgatás, kihágás, Magyarország, 19. sz.

"A régi római törvényhozásnak egyik vezérelve volt: Salus rei publicae suprema lex esto. Ez az aranymondás azt teszi, hogy a társadalom jólléte legfőbb szabály legyen. A közjólét fenntartása és gyarapítása legyen tehát első feladata az erdőtörvénynek is."

URL: http://mek.oszk.hu/22600/22622  2022-01-18

A magyar Nagy-Alföld tölgyei / Borbás Vince

Erdészet, vadászat, halászat, Növénytan
tölgy, füves puszta, flóra, fa, erdészet, alföld (síkság), Alföld, Magyarország

"A mocsártölgy ellenben, a hol az Alföldön erdő van, főleg a Körösök, Maros, Temes és Duna mentén, egymaga az uralkodó és erdőalkotó fa. Mocsárfa uralkodik tehát a monori, a békésmegyei, az aradi, temesmegyei rónaerdőkben, Pest, Bács, sőt Baranya megyének sík vidékén is."

URL: http://mek.oszk.hu/22600/22621  2022-01-18

Magyar GULÁG-GUPVI-rabok Eurázsiában : Felfedett nyomok Oroszország (Baskíria, Tatárföld, Csecsenföld), Kaukázus (Azerbajdzsán, Georgia, Örményország), Ázsia (Kazahsztán, Üzbegisztán) régióiban / Dupka György ; szerkesztő Marcsák Gergely

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Kisebbségek
zarándokút, emlékhely, Gulag, deportálás, hadifogoly, munkatábor, kényszermunka, Baskíria, Tatárföld, Csecsenföld, Oroszország, Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország, Kaukázus, Kazahsztán, Üzbegisztán, Ázsia, 21. sz.

"Az NKVD és a SZMERS különítmények magyar nők százait erőszakkal tartóztattak le. A vádak kémkedés, ellenséges tevékenységek voltak, amelyeket a letartóztatás, vallatás után a kikényszerített vallomás követett, koholt vádak alapján az ítélet akár 10-25 év is lehetett. A magyar hatóság közreműködésével hurcoltak el őket a Gulagra."

URL: http://mek.oszk.hu/22700/22721  2022-01-18

"Mert szeretetre van szükség, hogy... szenvedés után megbékéljenek a lelke..." : A GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2020 / szerkesztő Dupka György, Zubánics László; fordító Lengyel Sándor

Európai országok történelme, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Kisebbségek
deportálás, Gulag, munkatábor, fogolytábor, kényszermunka, határon túli magyarság, állami terror, sztálinizmus, diktatúra, Ortutay Jenő (1889-1950), Kárpátalja, Szovjetunió, 1945 utáni időszak, 20. sz.

"... 1944 végén a kárpátaljai magyar és német etnikum tízezrei számára a vesztes világháború következménye deportálások, kényszermunka, málenkij robot volt. A magyar nemzet megbüntetésére irányuló szovjet akarat a kárpátaljai magyarság esetében is megmutatkozott, ... mivel Sztálin elhatározta a terület Szovjetunióhoz való csatolását."

URL: http://mek.oszk.hu/22700/22720  2022-01-18

Redclyffe örököse / Charlotte Mary Yonge ; fordító Gardner Sarolta

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19. sz.

"Philip kétségbeesett és összezavarodott, mert belé nyilallt, hogy ő Redclyffe örököse. Kénytelen hasznot húzni a halálból, amit ő okozott. Ölt, és most át kell vennie a földeket, amiket majdnemhogy irigyelt – jutott eszébe irtózattal és undorral. ... Nem sok vigaszt nyújtott, hogy az örökség minden nehézséget elhárít majd házassága útjából."

URL: http://mek.oszk.hu/22700/22723  2022-01-17

Ausztrália magyar szemmel : A fegyencteleptől a jogállamig / Domaniczky Endre ; illusztrátor Sándorné Szeidl Zsuzsanna

Külföldi országok, városok, Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet, Társadalomtörténet, Természeti földrajz, Más országok néprajza
országismeret, helyismeret, helytörténet, társadalomtörténet, kapcsolattörténet, földrajz, néprajz, diaszpóra, diplomácia, Ausztrália

"Ez a könyv - kihasználva a vizualitásban rejlő lehetőségeket - átfogó képet próbál nyújtani a magyar szemszögből hagyományosan együttesen tárgyalt régióról. Kiindulási alapot kíván adni, amelyre később a személyes élmények vagy kutatások ráépülhetnek, amelyek majd erősíteni fogják az országok közötti kapcsolatokat is."

URL: http://mek.oszk.hu/22700/22722  2022-01-17

Bibliai és teológiai fogalmak szótára / Bojtor István ; szerkesztő Kováts Dániel

Keresztény vallások, Értelmező szótárak
református, teológia, idegen szavak szótára, Biblia

"Munkánk alapjául a Biblia Károlyi Gáspár 1908-as revideált szövege szolgált. Református teológiai szótárt készítettünk, de találhatók benne római katolikus, görög katolikus, héber és más kifejezések, olyanok, amelyek hétköznapi szóhasználatunkban gyakrabban előfordulnak."

URL: http://mek.oszk.hu/22700/22714  2022-01-17

Falakon innen és túl : Antológia, 2021 / szerkesztő Dittrich Panka

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Valakitől egyszer azt hallottam, hogy réges-régen, az égig érő hegyeken, még a Himaláján is túl, a végtelen mély tengereken túl, még a Csendes-óceánon is túl, a Sárga-folyó közelében, egy titokzatos, varázslatos országban született egy icike-picike vírus, nevezzük úgy, hogy Pinjin. Róla fogok nektek mesélni."

URL: http://mek.oszk.hu/22700/22719  2022-01-17

Kis emberek nagy dolgai / Podmaniczky Pál

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Valamelyik husvét előtti vasárnapon történt, hogy a vasárnapi iskolában az imádságról volt szó. A tanító néni megmagyarázta a gyermekeknek, hogy nekünk egymásért is kell imádkoznunk. S amikor arra fordította a szót, hogy nekünk a gonosz emberekért is imádkoznunk kell, a kislányok közül a Rózsi föltartotta ujját."

URL: http://mek.oszk.hu/20400/20485  2022-01-14

A város peremén : [regény] / József Jolán

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Magyar irodalom története
magyar irodalom, költő, életrajzi regény, ifjúsági irodalom, József Attila (1905-1937), Magyarország, 20. sz.

"Leültem és megírtam a levelet Flórának. Kértem, szakítson magának egy kis időt és látogasson le Szárszóra. Bizton reméltem, hogy ha már a neve, emléke is olyan jó hatással van a beteg ember hangulatára, jelenléte méginkább kiszabadítja majd ismeretlen, sötét tépelődéseiből."

URL: http://mek.oszk.hu/22700/22718  2022-01-14

József Attila élete / József Jolán

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
magyar irodalom, költő, életrajzi regény, József Attila (1905-1937), Magyarország, 20. sz.

"Leültem és megírtam a levelet Flórának. Kértem, szakítson magának egy kis időt és látogasson le Szárszóra. Bizton reméltem, hogy ha már a neve, emléke is olyan jó hatással van a beteg ember hangulatára, jelenléte méginkább kiszabadítja majd ismeretlen, sötét tépelődéseiből."

URL: http://mek.oszk.hu/22700/22717  2022-01-14

Jöjj és láss! : Bibliai történetek / Bojtor István ; illusztrátor Szabó András, Gulyás Boglárka; szerkesztő Kováts Dániel

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, bibliai történet, vallásos színjáték, vallásos irodalom, 21. sz.

"Sámson: (Fiatalos erőtől duzzad, derűsen sétál, haja válláig ér, ruhája prófétákhoz hasonló, derekát széles öv fogja össze.) A nevem Sámson, ami erőt és napfényt jelent. Atyám, anyám szent életre tanítottak szép példamutatással. Az Úrnak szentelt vagyok, Aki magának választott, és néki ajánlottam föl magam."

URL: http://mek.oszk.hu/22700/22713  2022-01-14                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom