Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20203 dokumentum

A potential Uralic philosophy : Studies from modern cultural research on the Uralic peoples / Kádár György

Modern filozófiák, Szociálpszichológia, Nyelvfilozófia, Nyelvtipológia, Esztétika, művészetfilozófia, Zene általában
filozófiaelmélet, szociálpszichológia, nyelvfilozófia, zenefilozófia, zenei nyelv, kognitív antropológia, kognitív nyelvészet, néplélektan, nemzeti karakter, finnugorok, uráli népek

"Uralic philosophy? How's that? ... But if we were capable of thinking without prejudice, then it is much more likely we should marvel at how we accept as natural that other peoples and ethnic groups have an independent world view and philosophical system, so how it is possible that we Hungarians, or a Finno-Ugric people group, should not have one."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20745  2020-06-05

Thurzó-Fugger krónika : A "besztercebányai rézvállalat" története / Izsó István ; szerkesztő Hadobás Sándor

Érc- és ásványbányászat, Ipartörténet, Kohászat általában, Ipartörténet, Gazdaságtörténet
ércbányászat, rézkohászat, bányaváros, külkereskedelem, ipartörténet, gazdaságtörténet, gazdasági szervezet, Thurzó család, Fugger család, Besztercebánya, Szepesség, Felföld, 15-16. sz.

"A besztercebányai rézércnek az új vállalkozás égisze alatt történő kitermelése és külföldre szállítása 1495 márciusában kezdődött meg. Ennek egyik első tanújele volt Kazimir tesseni herceg, Szilézia tartományi kapitányának 1495. május 14-én kelt védlevele, melyben a szállítás sziléziai útvonalát biztosította."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20736  2020-06-05

Emigrópa : Polgárpukkasztó kézikönyv / Pálnagy László

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, szatíra, 21. sz.

"Mindjárt hajnalodik, még pár órát alhatnak. Tóth gazda az egyik gyerekről magára húzta a lyukas, szakadt lópokrócot, megigazította a feje alatt a szalmabálát, kicsit még vakarózott, majd elégedetten csukta le a szemét, arra gondolt, jó ez az Európa, itt ingyen van az esti mese."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20735  2020-06-05

Együtt az olvasóvá nevelésért! / szerkesztő Gombos Péter, Péterfi Rita

Olvasáskutatás és -történet
olvasás, olvasáspedagógia, könyvtárpedagógia

"Az óvodásoknak szóló könyvtári mintaprogramok mindegyike komplex, interaktív foglalkozás, ahol az óvodai tevékenységterületek szinte mindegyike jelen van (Játék; Verselés, mesélés; Ének, zene, énekes játék, gyermektánc; Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; Mozgás; A külső világ tevékeny megismerése)."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20695  2020-06-05

Módszertani mozaikok : Kutatások és válogatott tanulmányok gyűjteménye

Információs társadalom, Könyvtárhasználat, Könyvtárvezetés, könyvtárügy, Művelődésszociológia, Gyermekek, ifjúság, Olvasáskutatás és -történet
digitális technika, technikai kultúra, könyvtáros, pedagógus, olvasási szokás, könyvtárhasználat, könyvtár, közösségi tér, olvasáskutatás, olvasásszociológia, könyvtártudomány, statisztikai adatközlés, Magyarország, 21. sz.

"A könyvtárak számára nagy lehetőséget kínál az, hogy munkájukba, feladataik elvégzésébe és azon túl is számos tevékenységbe bevonhatnak közösségeket. Ezeket a lehetőségeket a digitális és mobil eszközök megsokszorozták a közelmúltban, amit azonban a könyvtárak még messze nem használták ki."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20694  2020-06-05

Könyvtárhasználat-információkeresést fejlesztő könyvtári mintaprogramok / szerkesztő Fehér Judit, Koglerné Hernádi Ágnes

Könyvtárhasználat, Információs társadalom, Pedagógiai módszerek
információkeresés, könyvtárhasználat, képességfejlesztés, könyvtárpedagógia, módszertan

"A program célja, hogy a 3-4. osztályos tanulók megismerjék a könyvtárak sajátosságait, alapszolgáltatásait. Tisztában legyenek a használat szabályaival, feltételeivel. Önállóan eligazodjanak az iskolai és a települési könyvtár funkcionális terei között, azokat rendeltetésszerűen használják."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20692  2020-06-05

Olvasásfejlesztő könyvtári mintaprogramok / szerkesztő Fehér Judit, Koglerné Hernádi Ágnes

Olvasáskutatás és -történet, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás, Középfokú oktatás
olvasáskutatás, olvasáspedagógia, könyvtár, könyvtárpedagógia, módszertan

"A program célja az olvasásra nevelés. ... Ahhoz, hogy szokássá váljon a tanulók körében a mindennapi olvasás, a játékosság megléte mellett a kezükbe adott irodalomnak is megfelelőnek kell lennie. Mind tartalmában, mind formájában, szóhasználatában a mai kor gyermekeihez kell szólnia. Érzelmileg így tudjuk megszólítani őket."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20691  2020-06-05

L'Ungheria prima e dopo Trianon = La Hongrie avant et après le Traité de Trianon

Magyar történelem általában, Kisebbségek, Gazdaságföldrajz, Gazdaság általában, Demográfia
trianoni békeszerződés, magyar történelem, gazdasági-társadalmi földrajz, nemzetgazdaság, népességeloszlás, nemzetiségi kérdés, határkérdés, statisztikai adatközlés, statisztikai térkép, grafikon, Magyarország, Közép-Európa

"Dévastée plusieurs fois au cours des si#0232;cles, exposée souvent #0224; des invasions contre lesquelles elle défendit aussi les pays de l'Europe occidentale qui, grâce #0224; cette défense, purent prospérer, la Hongrie d'avant le traité de paix n'était pas un Etat riche."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20765  2020-06-04

Some opinions, articles and reports bearing upon the Treaty of Trianon and the claims of the Hungarian nationals with regard to their lands in Transylvania

Nemzetközi jog, Nemzetközi politika, szervezetek
trianoni békeszerződés, nemzetközi egyezmény, nemzetközi jog, határkérdés, szakértői vélemény, Magyarország, Erdély, Románia, 1920-as évek

"By the Treaties of St. Germain and Trianon certain territories which had belonged to the former Monarchy of Austria-Hungary were ceded to Roumania, with the result that numbers of the subjects of the present States of Austria and of Hungary find that property of which they were before the War, and still are, possessed, is situate in a foreign State."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20764  2020-06-04

Les Palais de Trianon : Histoire, desciption / Adolphe Mathurin de Lescure

Külföldi országok, városok, Építőművészet, Európai országok történelme, Helytörténet, helyismeret
kastély, palota, Trianoni kastélyok, történelem, építőművészet, belsőépítészet, művészettörténet, Versailles, Franciaország, 18-19. sz.

"On le voit, l'histoire de Trianon, c'est l'histoire même de France, au point de vue anecdotique et pittoresque, l'histoire de France vue par le gros bout de la lorgnette. Nous avons dit son intérêt, pour encourager le lecteur à nous suivre. Puissions-nous ne pas être trop au-dessous d'un tel sujet."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20760  2020-06-04

Le minoranze ungheresi negli stati successeri

Kisebbségek, Politikatörténet, Kisebbségek
trianoni békeszerződés, nemzetiségi kérdés, kisebbségi politika, asszimilációs politika, kollektív jogok, etnikai ellentét, határon túli magyarság, Erdély, Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Magyarország, 1920-as évek

"Fino a che i diritti primitivi di umanità, di coltura, di religione e della vita economica non saranno accordati alle minoranze dell'Europa, la coscienza dell'Occidente non potrà essere tranquilla. Bisognerà ammettere che la balcanizzazione dell'Europa centrale avrà delle conseguenze funeste per l'occidente."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20759  2020-06-04

Aláírjuk-e a békeszerződést? / Pünkösti Andor

Magyar külpolitika, Nemzetközi politika, szervezetek, Békepolitika, pacifizmus
trianoni békeszerződés, politikai kérdés, politikai felelősség, igazságtétel, revizionizmus, kormányzat, Magyarország, 1920

"A békét aláírhatja a kormány, tiltakozással magára nézve kötelezőnek is elismerheti. A nemzet érzése úgysem nyugszik meg benne. A béke állandóságát pedig csakis az biztosíthatja, ha mind azok a nemzetek, melyeket bármi módon érdekel, belenyugszanak és megváltoztatására nem törekednek."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20757  2020-06-04

Kik tették tönkre Magyarországot? : Visszavándorló magyar véreink felvilágosítására és hazatérő hadifoglyaink tájékoztatására

Politikatörténet, Magyar külpolitika, Magyar belpolitika, Magyar történelem 1919-1945
első világháború, trianoni békeszerződés, 1918-as polgári demokratikus forradalom, Tanácsköztársaság, nemzeti trauma, háborús felelősség, politikai felelősség, politikatörténet, Magyarország, 1910-es évek

"Nekünk nincs, nem is volt soha senkink, egy igaz barátunk sem magunkon kívül. Nincs kihez fordulnunk, nincs kivel védekeznünk a magunk jó lelkiismeretén, férfias erején kívül. Tönkretették az országot, ennyire ugyan soha, de nem először a történelem folyamán. Nagy szolgálatot tettünk a nyugati népeknek, hálát sohse vártunk, sohse kaptunk."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20756  2020-06-04                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom