Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18962 dokumentum

Amit a kultúráról tudnunk érdemes / Maróti Andor

Művelődésszociológia, Közművelődés, népművelés, Esztétika, művészetfilozófia, Egyéb filozófiai témák
kultúra, tömegkultúra, művelődés, szellemi szükséglet, kultúrafilozófia, művelődésfilozófia

"Amíg tehát a kultúra beolvad az emberek tevékenységébe, azokkal egységben, azok részeként jelenik meg, nincs igény arra, hogy tisztázódjék, mit jelent és mi a szerepe az emberek életében. Ez csak akkor válik szükségessé. amikor a gyakorlatról leválva önállósul, és az átvétele, mint műveltség kerül az emberek elé."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19385   2019-05-22

Magyarország ezredik éve : 1896 / szerkesztő Szmollény Nándor, Liptai Károly

Magyar történelem 1868-1918, Művelődéstörténet, Ünnepek
millennium, honfoglalás, nemzeti ünnep, történeti évforduló, magyar történelem, művelődéstörténet, megemlékezés, kiállítás, Magyarország, 1896, 19. sz.

"Majd az ország tanácsa, az idő rövidségére hivatkozva, az Ezredik Esztendő megünneplését és az 1895-re kitűzött magyar nemzeti országos kiállítás megtartását 1896-ra halasztotta el. Szükség volt erre már abból a szempontból is, hogy a szegény, munkáját egygyel több évre elosztva, hasonló külsőséggel ünnepelhesse a nagy esztendőt..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19384   2019-05-22

Tróját nem vették be és más írások / Dión Chrysostomos ; fordító Szepessy Tibor

Antik irodalom
ókori görög irodalom, szónoklat, 1. sz.

"Homéros, vagyis a kezdet, a közép és a vég, minden fiatalkorúnak, érett férfinek és aggastyánnak annyit ad magából, amennyit ki-ki közülük felfogni képes. A lírai költészet és az elégia, a iambosok és a dithyrambosok ráérő ember számára rendkívüli értékek..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19383   2019-05-22

A szofisták életrajzai / Philostratus Flavius ; fordító Szepessy Tibor

Filozófusok, Ókori filozófiák
filozófus, ókori Görögország, ókor

"A régi szofisztikát filozofáló rétorikának kell tekintenünk, mert olyan témákról beszél, mint a filozófusok, de amit emezek kérdés gyanánt fogalmaznak meg, és amiről kutatásaik aprócska részleteit előhozva is kijelentik, hogy korántsem cáfolhatatlan, azt a régi szofista tényként adja elő."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19382   2019-05-22

Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban / Gellérfi Gergő

Műfajelmélet, Stilisztika, irodalomesztétika, Világirodalom története
szatíra, gúnyvers, ókori latin irodalom története, író, Iuvenalis, Decimus Iunius (50?-138?), Római Birodalom, 1-2. sz.

"»Ha van egy kis időtök, s nyugodtan idefigyeltek, elmondom, miért akarok mégis inkább azon a mezőn vágtatni, melyen Aurunca nagy szülötte hajtotta lovait« - így jelöli meg ars poétikus megfogalmazásában Decimus Iunius Iuvenalis választott műfaját, a római verses szatírát, melynek története éppen az ő életművével zárul..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19381   2019-05-22

Daniel Czettel : 1883-1908

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Művelődéstörténet
nyomdász, nyomdatechnika, nyomdaipar, nyomdászattörténet, Czettel Dániel (1850-1913), Első Magyar Betűöntöde Részvénytársaság, Magyarország, 19-20. sz.

"Daniel Czettel, der nun bereits seit 18 Jahren als geschäftsführender Direktor an der Spitze der von ihm gegründeten Ersten Ungarischen Schriftgiesserei-Aktiengesellschaft steht, hat die fünfundzwanzigste Jahreswende seiner erfolgreichen Tätigkeit auf dem Gebiete der vaterländischen Schriftgiesserei erreicht."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19380   2019-05-21

Czettel Dániel : 1883-1908

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Művelődéstörténet
nyomdász, nyomdatechnika, nyomdaipar, nyomdászattörténet, Czettel Dániel (1850-1913), Első Magyar Betűöntöde Részvénytársaság, Magyarország, 19-20. sz.

"Czettel Dániel, a ki immár 18-ik éve ügyvezető-igazgatója az általa alapitott Első Magyar Betüöntöde Részvénytársaságnak, betöltötte a hazai betüöntés körüli sikeres munkálkodásának negyedszázados fordulóját. Nem mindennapi ezen kiváló férfiunak a pályafutása; - hosszú munkás pályáján végig keresztül vonul a tanulni vágyás..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19379   2019-05-21

Kisplasztikai körkép : 41 művész 50 alkotása / Gömör Béla

Szobrászat, kerámiaművészet, Műkereskedelem, Szakbibliográfiák
kisplasztika, szobrászat, magángyűjtemény, műpártolás, műkereskedelem, képzőművészeti kiállítás, Magyarország, 20. sz., ezredforduló

"A Szépművészeti Múzeumban található alkotás 29 cm magas faplasztika, Álló nő címmel, 1928-ra datálva. Ez a példány látható az Új Művészet cikkében is. A legteljesebb Mattis Teutsch-összeállítás a Magyar Nemzeti Galériában volt, a 2001. március 14.-június 24. közti nagyszabású kiállításon."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19378   2019-05-21

Emberiskola : Vivere militare est... / Bálint Béla

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Létezik a végtelen Tér mélyén egy parányi, csodaszép, halványkék színű kvantumtér, amely a Schrödinger-egyenleteknek köszönhetően, hol ott van, hol pedig nincs... Egy valódi »Ember-Iskola«... ahol nem könnyű »tantárgyak« várnak a lelkek milliárdjaira. S, a tanulmányaik végére érő lelkek számára a "vizsga" sem könnyű..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19377   2019-05-21

Adj esélyt az értelemnek / Bálint Béla

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"... Filozófiai értelemben is minden élet EGY! Ezért borzasztó látni, amikor az önmagát pillanatnyilag a legfejlettebbnek kikiáltó ember nem hogy bölcs lenne, hanem erőszakkal esik egymásnak... akár elpusztítva a másik ember életét is..., miközben a mélyben vagy a »magasban«... valahol EGYEK..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19376   2019-05-21

A' szolgálat regulamentuma a' magyar felkelő nemesség gyalogságának számára / Cserna János

Hadsereg, Katonai szolgálat, Hadtörténet
szabályzat, gyalogság, nemesi felkelés, katonai igazgatás, hadkötelezettség, Magyarország, 19. sz.

"Az Al-Hadnagy naponként az írott túdósítást, és minden nevezetesebbekről a Jelentést a maga Szakasz Strázsamesterétől veszi, kivel azt Fő-Hadnagyának által viszi. Ha még valami megjegyzésre méltó azonnkívül is esett volna, azt vagy maga, vagy Strázsamesterével eggyütt jelenti."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19375   2019-05-20

A szegedi magyar nemzeti színészet százéves története / Szmollény Nándor

Színházművészet, Film- és színháztörténet, Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet
színházművészet, színháztörténet, helytörténet, művelődéstörténet, Szeged, 1806-1906, 19-20. sz.

"Kelemen László 1800. évi szegedi szereplése gyenge uttörés, a kolozsvári szintársulat 1803. évi játszása csak jól sikerült kirándulás volt. Wesselényi csakhamar arra gondolt, hogy a társulat felét állandóan Magyarországon tartja, mert Kolozsvár már nem birta el a mintegy 45 tagból álló személyzetet."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19374   2019-05-20

Az Öreg lovag / Horváth László

Stilisztika, irodalomesztétika, Műfordítás, Világirodalom története, Klasszikus világirodalom
francia irodalom, ókori görög irodalom, irodalomelmélet, összehasonlító irodalomtudomány

"Mikor mindezt meghallgatta a dicső és nemes Artúr, önként leszállt a nyergéből a földre, átölelte és köszöntötte a nemes öreget. Majd megkülönböztetett tisztelettel megpróbálta rávenni, hogy a palotába kísérjék, és együtt vacsorázzon a királlyal és az összes lovaggal. Ő azonban így szólt: "Örömömre szolgálnak szavaid, de ... nem tárhatom fel sem nevemet, sem arcomat előttetek."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19373   2019-05-20                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom