Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17141 dokumentum

Mesék, kalandok s történetek / Hans Christian Andersen ; fordító Vachott Sándorné

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus világirodalom
gyermekirodalom, dán irodalom, 19. sz.

"A hópelyhek mind nagyobbak lőnek; végre úgy néztek ki, mint megannyi fehér csirke, egyszerre azonban félreszálltak; a szán megállt, s az alak, ki benne ült, fölemelkedett. Egy hölgy volt. Bundája s főkötője csupa hó volt, maga nagy és nyulánk, s oly tündöklő fehér! A hókirályné volt!"

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17548   2017-11-22

"Tegnap még volt remény, hogy lesz jövő..." : Benke László életművéről / Komoróczy Emőke, G.

Magyar irodalom története
író, költő, magyar irodalom története, Benke László (1943-), Magyarország, 20-21. sz.

"...A tűz igézetében címen állította össze legújabb kötetét; amelyet végeredményben szellemi hagyatékának /is/ tekint. Mindenféle kronológiai rendet mellőzve, tematikus ciklusokra bontja a könyvet, amely így nyilvánvalóvá teszi: egész életében »a Tűz igézetében« élt, ebből fakadtak konfliktusai, harcai-kudarcai, de sikerei is."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17546   2017-11-22

A tűz igézetében : Válogatott versek / Benke László

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Az egész élet veszteség.
Mi pótolhatná hiányát?
A költészet?"

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17545   2017-11-22

Rule of law - at the crossroads of challenges ; Codification on the threshold of the third millennium / Varga Csaba

Államjog, Jogtudomány általában, Politológia, Európai Unió
jogállam, alkotmányjog, jogrendszer, jogalkotás, jogelmélet, Európa, Európai Unió, Magyarország, ezredforduló

"From now on, it is not re-codification any longer but the utter negation of codification itself (i.e., the abandonment of codification in order to reach a state of «de-codification») that comes to the forefront more and more forcefully as a new landmark."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17544   2017-11-22

On transfers, transition, and renovation of law / Varga Csaba

Államjog, Jogtudomány általában, Politológia, Kulturális antropológia
jogállam, alkotmányjog, jogrendszer, jogkultúra, rendszerváltás, Kelet-közép-Európa, Magyarország

"As to the questions unanswered so far (because in the cultures patterning the rule of law they happened not to be risen or not in a comparable way), we obviously have to search for answers within the general ethos and framework of what is known to be the culture(s) of the rule of law."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17543   2017-11-22

Modernization of law and its codificational trends in the Afro-Asiatic legal development / Varga Csaba

Jogtudomány általában, Államjog, Büntetőjog, Polgári jog, Tudománytörténet
jogalkotás, iszlám egyházjog, kontinentális jog, jogrendszer, összehasonlító jog, arab ország, posztkoloniális állam, Afrika, Nyugat-Ázsia, 20. sz.

"At a single point namely the states dubbed as Afro-Asiatic form a community throughout. And this is the point where as the preliminary question of their social problems all of them are struggling with a single problem, with the confrontation by the more and more pressing exigency of the modernization of a delayed development."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17542   2017-11-21

Jean Christophe Párisban : Antoinette / Romain Rolland ; fordító Rózsa Géza

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Antoinette előtt egyetlen csapásra feltárult: a világ rutsága. Szemei kinyiltak: látta az életet, az embereket; megitélte apját, anyját, testvérét. Mig Jeannin-né és Olivier együtt sirtak, ő félrevonult fájdalmában. Kétségbeesett kis agya elgondolkodott a multon, a jelenen, a jövendőn..."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17539   2017-11-21

Danton : Forradalmi dráma három felvonásban / Romain Rolland ; fordító Sebestyén Károly

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Hát lehet egy magamfajta forradalmártól józan, hideg választ várni? Az én lelkem olyan, mint a megolvadt érc, amely a kohóban forrong. Lelkembe be van öntve a szabadság szobra. És engem be akartok zárni a kalitkába, mint egy mókust? Engem ki akartok kérdezni a katekizmusból? De én széjjeltépem a hálót, amelybe bele akartok rántani."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17538   2017-11-21

Regék / Wohl Stefánia ; illusztrátor Goró Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"»Azelőtt regét írtál volna erről!« - mondá nővérem tréfásan... Én a kandalló mellett ültem a sötétben, s éppen ugyanazt gondoltam, visszaképzelve gyermekéveimet, midőn még minden regéket beszélt nekem. Az ember szava és a madár dala, a szél kopogása az ablakon s a patak csergedezése, mind ugyanazon a bűvös nyelven beszéltek..."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17537   2017-11-21

Egy ősi magyar dallam nyomában / Remete Farkas László

Folklorisztika, Népzene
népdal, magyar népzene, népzenekutatás, dallamelemzés, Magyarország, Kárpát-medence

"Ezzel el is érkeztünk a fő kérdésekhez. Azokhoz, amelyek megválaszolása e kötet megírását motiválta. Vajon, milyen lehetett az ősi dallam? Milyen lehetett a verselése? Milyen lehetett az előadás-módja? Milyen hangszeren játszhatták vagy kísérhették?"

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17535   2017-11-21

Évkönyv, 1929-1999 : Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakképző Intézet / Bathó István, Kocsis Pál, Tiba István ; szerkesztő Bathó István, Tiba István

Szakképzés, Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Növénytermesztés, kertészet, Ipartörténet
iskolatörténet, agrártörténet, szakképzés, mezőgazdaság, középfokú oktatási intézmény, jubileum, Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakképző Intézet (Kecskemét), Kecskemét, 20. sz.

"Az ember életében ma szép, tisztes kornak tekintendő, ha dolgos és eredményes élete során megér 70 évet. A Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakképző Intézet, mint a Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara Kecskemét-Kisfáiban 1929-ben induló »Kertmunkásképző Iskola« jogutódja, most ezt a hetven esztendőt ünnepli."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17534   2017-11-21

A szabadkőművesség szelleme / Fekete József

Humanizmus, Történetfilozófia, Művelődéstörténet
szabadkőművesség, világnézet, ideológia, emberszeretet, felvilágosodás

"Mint a természettudományok, mi is, az evoluczio alapján állunk, de nem ismerjük el a materializmusnak azt az anyagi felfogását, hogy a világnak csak mekanikai, teknikai értelme volna, minden czél, minden rendeltetés nélkül. Tudjuk, hogy mindennek fejlődni kell, hogy semmi se jön készen a világra."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17533   2017-11-20

A grönlandi titok : Regényes történet négy részben / Gombos Ferenc Albin

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 20. sz.

"Valahol ijesztően nagyot roppant a jég. Ismét csend. A födélzeten óvatos lábak halk dobbanásai. Őrváltás van. Éjfél után kettő az óra. - Jó éjszakát! - susogja a távozó. - Jó éjszakát! - viszonozza a maradó. Úgy-úgy, legyen sok jó éjtszakátok, Jégországba szakadt szabad magyarok!"

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17532   2017-11-20                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom