Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15673 dokumentum

Félcsoportok / Nagy Attila

Algebra
félcsoport, csoportelmélet, algebrai struktúra

"1.9. Definíció Egy egyműveletes algebrai struktúrát gruppoidnak nevezünk.
1.10. Definíció Egy S gruppoidról azt mondjuk, hogy félcsoport, ha az S-en értelmezett művelet asszociatív. Ha a művelet még kommutatív is, akkor az S félcsoportot kommutatív félcsoportnak nevezzük."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16062   2016-09-29

Bevezető matematika példatár / Kádasné V. Nagy Éva, Nagy Ilona

Algebra, Geometria
algebra, geometria, matematika, példatár

"Feladat. Egy derékszögű háromszög oldalai egy számtani sorozat egymást követő tagjai. A háromszög területe 150 cm?. Mekkorák az oldalak?
Megoldás. Legyenek a befogók a-d, a, az átfogó a+d. Ekkor (a-d)a=300, (a-d)?+a?=(a+d)?. Innen a=20; d=5, tehát az oldalak hossza 15 cm, 20 cm és 25 cm."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16061   2016-09-29

Azt tették, amit mondtak? : Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006 / szerkesztő Soós Gábor, Körösényi András

Pártok, politikai mozgalmak, Magyar belpolitika, Kormányzat, parlament, Politológia
pártprogram, választás, politikai propaganda, politikai kampány, kormányzati politika, belpolitika, statisztikai adatközlés, Magyarország, 2002-2006, ezredforduló

"Egyrészt, új tudományos eredményeket várunk arról, hogy milyen a kapcsolat a pártok kampányígéretei és a tényleges kormánypolitika között, és egy későbbi szakaszban arról is, hogy a kormányok teljesítménye (a választási ígéretek betartása vagy be nem tartása) hogyan hat a szavazói viselkedésre."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16060   2016-09-29

Mézes hetek : Egy fiatal asszony naplója / Vértesi Arnold

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Láttam, hogy harapdálja az ajkait, s hogy pödörgeti a bajuszát szegény Laczi, és hogy mérgelődik magában. De egy kicsit nem árt neki... Várj csak, várj szépen a sorodra. Ugyis haragudnom kellene még a kalapskatulyáért, mert végre a férj dolga és nem a nőé, hogy a kalapskatulyára vigyázzon, ha Olaszországba viszi nászutra a feleségét."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16059   2016-09-29

A kalendáriumokról történelmi és politikai tekintetben / Jakab Elek

Művelődéstörténet, Ünnepek, Magyar irodalom története
kalendárium, naptár, naptári ünnep, vallási ünnep, történeti feldolgozás, Magyarország

"Az eltölt évszázadok és évezredek, a mint a hónapok nevének és eredetének, szintúgy mutatják a kalendáriumok tartalmának is nagy átalakulását és lényeges különbözéseit. Egyszerű s kevés a római, bővek s változatosak a keresztény népek kalendáriumai és ünnepei. Hasonlítsuk össze korukat, nevöket s tartalmukat."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16058   2016-09-29

Politikai élet a helyi önkormányzatokban : A helyi politika szereplői, mozgásterük és kapcsolataik a helyi politikai rendszerben / Tamás Veronika

Közigazgatás, önkormányzatok, Magyar belpolitika, Civil szervezetek, Politológia
helyi politika, helyi önkormányzat, civil szervezet, önkormányzati igazgatás, önkormányzati választás, polgármester, jegyző, politikai tevékenység, Magyarország

"A helyi hatalom megosztott: egyfelől intézményi alapon: a közvetlenül választott polgármester és képviselőtestület, valamint annak bizottságai, a bürokráciát képviselő jegyző és a hivatal képezik a fő csomópontokat. De megosztott a hatalom politikailag is: a kormány/ellenzék megosztottság két értelemben is jelen van."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16057   2016-09-29

Hatalom szabályok nélkül : Kormány és törvényhozás viszonya pénzügyi válság idején / Sebők Miklós

Kormányzat, parlament, Makroökonómia, Gazdasági jog, Pénzügy, bankügy
kormány, kormányzati politika, válságmenedzselés, gazdasági válság, politikai válság, törvényhozás, törvényhozó hatalom, képviseleti demokrácia, intézményrendszer, 21. sz.

"A jelen kötet elsődleges célja, hogy a fejlett országok politikájára alkalmazza az intézményi és közpolitikai változás egy lehetséges megközelítését, a válság táplálta delegálás elméletét. Ez az elméleti keret számos intellektuális forrásból táplálkozik a politika-elmélet klasszikusaitól a legfrissebb írásokig."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16056   2016-09-29

Alkotmányozás Magyarországon és máshol : Politikatudományi és alkotmányjogi megközelítések / szerkesztő Jakab András, Körösényi András

Államjog, Tudománytörténet, Politológia
alkotmány, alkotmányjog, jogtörténet, alkotmánybíróság, politológia, Magyarország, Európa, Egyesült Államok, 18-21. sz.

"Az írott alkotmány önmagában nem általános gyógyszer. A kérdés az, hogy az írott alkotmány mércéje-e még a szabadságnak vagy az alkotmányos demokráciának. Továbbá, valóban igaz-e az, hogy az írott alkotmány képes a politikai játékszabályokat lefektetni és a politikai cselekvőket rábírni, hogy ezen szabályok szerint viselkedjenek?"

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16055   2016-09-29

Erővonalak : Válogatott versek, 1977-2014 / Szigeti Lajos ; illusztrátor König Róbert, Vén Zoltán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

A túlméretezett világűr,
örökmozgó csillagrendszerek,
ismeretlen, sötét energiák
istenfélelmet ébresztenek.

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16054   2016-09-28

A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához / szerkesztő Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea

Felsőfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy, Szervezetszociológia
felsőoktatás, oktatáskutatás, oktatásszociológia, társadalmi hatás, szervezetkutatás

"Az oktatáskutatókat régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy hogyan, milyen intézményi környezet esetében tapasztalhatjuk a legintenzívebb változásokat a hallgatók gondolkodásában, kompetenciáiban és magatartásában. A hatások, amelyek a diákokat érik, nehezen azonosíthatók."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16053   2016-09-28

Kísérleti magfizika / Sükösd Csaba

Atomfizika, molekuláris fizika, Műszerek, méréstechnika, Atomenergia
magfizika, kísérleti fizika, atomreaktor, detektor

"A jelenleg ismert több mint 2000 atommag két nagy csoportra osztható: a stabil atommagok és a radioaktív atommagok csoportjára. Stabilnak nevezzük azokat az atommagokat, amelyek nem bomlanak el, pontosabban amelyek élettartama olyan hosszú, hogy a jelenlegi eszközeinkkel nem tudjuk a bomlásukat kimutatni..."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16052   2016-09-28

Atom- és molekulafizika / László István, Udvardi László

Atomfizika, molekuláris fizika, Relativitáselmélet
kvantummechanika, atomfizika, kvantumfizika, elméleti fizika

"Eddig variációs módszereket alkalmaztunk a Schrödinger-egyenlet közelítő megoldására. Abban az esetben, ha a vizsgálandó operátor kicsit tér el egy olyan operátortól, amelyiknek ismerjük a sajátérték problémájának a megoldását, akkor alkalmazhatjuk a perturbációszámítás módszereit."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16051   2016-09-28

Munkában eltöltött 50 év emlékére : A Posner Nyomda Rt vezetősége és személyzete

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Művelődéstörténet
nyomdász, nyomdászattörténet, könyvnyomtatás, jubileum, Magyarország, 20. sz.

"Annau András, könyvkötő, 1876-ban született és 1888-ban Belgrádba ment tanulónak. Belgrádból 1893-ban Budapestre jött és a Leszik könyvkötészetken nyert alkalmazást. 1896-ban Bécsben, majd Lugoson, Temesváron és több vidéki városban dolgozott. 1898-ban ismét Budapestre jött, 1906-ban a Posner gyár alkalmazásába került."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16050   2016-09-28                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom