Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
13868 dokumentum

A dákok : Ethnographiai tanulmány / Borovszky Samu

Európai országok történelme, Más országok néprajza
dákok, ókori népek történelme, etnográfia, néprajz, Dacia, Erdély

"A dák nép, mint minden kezdetleges nép, legfőképen pásztorkodással töltötte életét... A földmívelés e vadászatban és harczban edzett népnél nem vert soha erős gyökeret s még a mondában is Charnabon géta király nagy ellenségekép szerepel Triptolemusnak, ki Ceres szolgálatában tanítgatott minden népeket a földmívelésre."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14272   2015-06-30

A fiatalok : Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Katona Nándor, Magyar-Mannheimer Gusztáv, Rippl-Rónai József / Malonyay Dezső

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, Ferenczy Károly (1862-1917), Grünwald Béla (1839-1891), Katona Nándor (1864-1932), Magyar-Mannheimer Gusztáv (1859-1937), Rippl-Rónai József (1861-1927), Magyarország, 19-20. sz.

"Azon állítással szemben, hogy a régi mesterek tanulmányozása, esetleg másolása az egyéniség rovására történhetik, figyelmeztetnünk kell a fiatal művészt arra, hogy mindig a legrokonabb s éppen az egykorú az, ami az egyéniséget leginkább veszélyezteti. Nem a régi mesterek, inkább a divatos, a magasztalt és ünnepelt kortársak!"

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14271   2015-06-30

Kiút vagy tévút? : Reformpedagógiai újítások a német internátusi nevelésben / Mikonya György

Nevelés- és iskolatörténet, Nevelési módszerek, Tudománytörténet
neveléstörténet, reform, nevelési rendszer, internátusi nevelés, Németország, 20. sz.

"A XIX. század végén - egészen pontosan 1898-ban - Hermann Lietz német pedagógus, mindössze hat növendékkel közösen, sajátos, újszerű intézményt hozott létre. Napjainkra ebből olyan pedagógiai rendszer fejlődött ki, amelyben összesen 18 intézményben, mintegy 4000 tanulóval foglalkoznak."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14270   2015-06-30

A fiatalkorúak büntetőjoga Észak-Amerikában / Finkey Ferenc

Bűnmegelőzés, Büntetésvégrehajtás, Gyermekek, ifjúság, Deviancia, bűnözés, Nevelési módszerek
fiatalkorúak javító-nevelő intézete, fiatalkorúak büntetőjoga, büntetés-végrehajtás, gyermekvédelem, állami gondozás, elítéltgondozás, erkölcsi nevelés, Észak-Amerika, 19-20. sz.

"Mily szoros összefüggés van a társadalom uralkodó eszméi és törekvései s a büntetőjog között s mennyire áll a szociológiai tétel, hogy hasonló kultúra hasonló jogot teremt, kézzelfoghatóan igazolja a büntetőjog jelen állapota az északamerikai Unió államaiban s ennek összehasonlítása az európai büntetőjoggal."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14269   2015-06-30

Teremtésből élő / Túri Klára, H.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Mintha minden ma végződne...
- ma a vég és ma a kezdet,
de tudom: jó véget érhet
mindenkor, ki hisz Tebenned."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14268   2015-06-30

Betűk, mindhalálig : Emlékek és vallomások / Pintér István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A gimit Ruppel Adrien ajánlotta nekem, aki ott végzett. Ha egy szép lány szépeket mond, nehéz ellenállni. Általános iskolai tanító nénim, dr. Mocsári Józsefné fia már ott tanult, ő azt állította, hogy jók a csajok... Apám megemlítette, hogy ismeri az igazgatóhelyettest, Őry Ferencet."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14267   2015-06-30

Globalizáció és társadalom : Szöveggyűjtemény / Fülep Dániel, Kertész-Bakos Ferenc, Matus János

Társadalomtörténet, Szociológia általában, Vallásszociológia, Művelődésszociológia, Közgazdaságtan általában, Makroökonómia
globalizáció, társadalmi változás, világrendszer, etika, szociáletika, társadalmi rétegződés, multikulturalizmus, tolerancia, vallásszabadság, vallásszociológia

"A globalizáció lényegéről, eredetéről és hatásairól számos nézet került a szakmai és a szélesebb nyilvánosság elé az elmúlt években és évtizedekben. A vélemények a globalizáció már ma is érzékelhető, de még inkább a jövőben várható hatásainak megítélésével kapcsolatban ütköztek a legélesebben."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14266   2015-06-29

Tanárképzés és oktatáskutatás / szerkesztő Kozma Tamás, Kiss Virág Ágnes, Jancsák Csaba, Kéri Katalin

Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógia általában, Nevelés- és iskolatörténet, Felsőfokú oktatás, Művelődésszociológia, Kisebbségek
tanárképzés, pedagógusképzés, pedagógia, oktatáskutatás, oktatásszociológia, felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás, felsőoktatás, oktatásügy, Magyarország

"Az interjúk tanúsága szerint a szakmai fejlődésre, szakmai tanulásra lehetőséget adó közösségi alkalmak közül a pedagógusok elsőként a továbbképzéseket említették. A továbbképzésekről való beszélgetésben a drámapedagógiai képzések hivatkozási és összehasonlítási alapul szolgáltak."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14265   2015-06-29

Merre tovább? : Az iskolai integráció dilemmái / szerkesztő Mayer József

Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság
integrált oktatás, közoktatás, ezredforduló, esélyegyenlőség, hátrányos helyzet, kutatási jelentés, felmérés, Magyarország, 21. sz.

"Az iskolai integrációs törekvések arra irányulnak, hogy a különféle eredetű és típusú hátrányokkal rendelkező tanulók iskolai előrehaladását elősegítsék, és a beavatkozás következtében a diákok teljesítménye lehetővé tegye az adott iskolafokozat eredményes befejezését, majd (esetleg) a továbbtanulást, a magasabb iskolázottság elérését."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14264   2015-06-26

Szegedi szakácskönyv : Igazi magyar konyha / Doleskó Teréz

Szakácskönyvek, receptek
szakácskönyv, gasztronómia, ételrecept, ételkészítés

"Az asztal mindenkor oly oltár volt, melyen a legtöbb ember igen szívesen áldoz. Az élet örömeihez hozzátartozik a társaságban való étkezés, és minél díszesebb, szemkápráztatóbb az asztal, minél ízletesebben vannak felmutatva az étkek, minél pazarabb a fény, a virágillat és a szőlő nemes nedve, annál magasabb hullámokat vet a kedv."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14263   2015-06-26

Virágok virága / Iglika Peeva ; fordító Dabi István

Kortárs világirodalom
bolgár irodalom, 21. sz.

"Festékes palettát fogtál,
virágok virágát láttam
a szíved és a lelked
között ívelő kis hídon."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14262   2015-06-26

Universum : Évkönyv a család és ifjúság számára. 1. / szerkesztő Hankó Vilmos

Ipar- és technikatörténet, Földtudományok általában, Néprajz általában, Fizika általában
technikatörténet, természettudomány, néprajz, kísérlet

"Annak a finom tekervényes sejthalmaznak, melyet emberi agyvelőnek nevezünk, legbámulatraméltóbb produktumai azok a találmányok, melyeknek hivatása az elemek megzabolázása. Legyőzni az elemeket, hogy minél kényelmesebb legyen a földi élet! - ez az a merész jelszó, mely a porszem-ember minden óhajtását áthatja..."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14260   2015-06-26

A magyar vadász kézikönyve / Kékessy László

Erdészet, vadászat, halászat, Állattan, Szaklexikonok, Értelmező szótárak
vadászat, vadgazdálkodás, vadon élő állat, szakkifejezés, szaklexikon, értelmező szótár, Magyarország, 20. sz.

"Barkácsolás. Sok vita volt már a fölött, hogy ez a szó eredetileg mit jelent. Az egyik a cserkészés synonim kifejezésének tartja, míg a másik a vadnak kocsin való megközelítésére használja. Én ez utóbbi értelemben hallottam legtöbbször használni."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14259   2015-06-26                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom