Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21326 dokumentum

SZERVERCSERE

2021. február 8-án új szerverre költöztek a mek.oszk.hu, az epa.oszk.hu és a dka.oszk.hu szolgáltatásaink. A megváltozott rendszerkörnyezet miatt egyes funkciók még nem működnek, ezek javításán dolgozunk. Ha valaki programhibát talál, kérjük, jelezze az info@mek.oszk.hu e-mail címen. Köszönjük a segítséget!

Felemelt fejjel / Hegedűs Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"nyitott szemmel nézem a világot
minden költői feladat
megírni a szépet az átkot
mi megérint itt a kék ég alatt"

URL: http://mek.oszk.hu/21800/21827  2021-03-02

20. századi válaszkísérletek a hátrányos helyzetű felnőttek pedagógiai kihívásaira : Paulo Freire és Joseph Wresinski pedagógiája / Kiss Gabriella

Pedagógiai módszerek, Közművelődés, népművelés, Vallásszociológia, Vallásfilozófia, Keresztény vallások
pedagógus, filozófus, katolikus pap, felnőttoktatás, szegénység, hátrányos helyzet, pedagógia, filozófia, vallásszociológia, Freire, Paulo (1921-1997), Wresinski, Joseph (1917-1988), Karácsony Sándor (1891-1952), Brazília, Franciaország, 20. sz.

"Kutatásomban a hátrányos helyzetű felnőttek pedagógiai kihívásaira adott 20. századi válaszokat vizsgálom, különös tekintettel a brazil Paolo Freire, és még inkább a francia Joseph Wresinski sajátos pedagógiai koncepciójára, melyek nagyjából egy időben, a 20. század derekán, ... egymástól függetlenül jöttek létre."

URL: http://mek.oszk.hu/21800/21826  2021-03-02

Mikor kezdődik a vadászév? : Elbeszélések, publicisztikák / Hautzinger Gyula ; illusztrátor Juhász Ferenc

Kortárs magyar irodalom, Erdészet, vadászat, halászat
vadász, vadászat, magyar irodalom, vadászkaland, 20-21. sz.

"Kinn szünet nélkül esik a hó. Immár második napja. Az országban több út járhatatlan. Tombol a tél. Jó ilyenkor ülni a meleg szobában és a vadásznaplót lapozgatva, sorba venni az emlékeket. Újév van. De vajon mikor is kezdődik az új vadászév? Nehéz dönteni."

URL: http://mek.oszk.hu/21800/21817  2021-03-02

Digitális és online lehetőségek, jó gyakorlatok a tanári munkában és a neveléstudományi kutatásokban : Osztatlan tanár szakos hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak / Ács Marianna, Bottyán László, Kéri Katalin, Méreg Martin, Molnár-Kovács Zsófia, Pálmai Dóra, Sipos Katalin, Szabóne Mojzes Angelika, Varga Katalin, Véghelyi Péterné ; szerkesztő Kéri Katalin

Informatika az oktatásban, Pedagógiai módszerek, Nevelés- és iskolatörténet, Számítógépes kultúra
digitális technika, technikai kultúra, oktatástechnológia, számítógépes oktatás, oktatási módszer, pedagógia, múzeumpedagógia, neveléstörténet, 21. sz.

"A digitális oktatást szervezők számára nagyon komoly kérdés, hogy mit tartalmazzon a digitális kultúra elnevezésű új tantárgy, és annak megragadása, hogy mi fogja garantálni azt, hogy az oktatási színtereken értékközvetítést, és nem további értékdevalválódást fog okozni a digitális kultúra tudományos ismeretközlésben való létjogosultságának elismerése."

URL: http://mek.oszk.hu/21700/21779  2021-03-02

Sämmtliche Gedichte / Batsányi Jánosné Baumberg Gabriella

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 18-19. sz.

"O köstlicher Tokayer!,
O königlicher Wein!
Du giessest Kraft und Feuer
Durch Mark und durch Gebein."

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21539  2021-03-02

Gedichte / Batsányi Jánosné Baumberg Gabriella

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 18-19. sz.

"Nicht alles, was man Liebe nennt, ist Liebe,
Wenn's gleich Uraniens Gewänder trägt.
Unschuldig sind des Herzens erste Triebe,
Und selig Der, der sie in uns erregt!"

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21538  2021-03-02

Utolsó vallomás : Egy önéletrajz / Serfőző Levente ; fordító Serfőző Levente

Kortárs magyar irodalom
amerikai angol irodalom, memoár, 20-21. sz.

"Egész nyáron számoltam a napokat és készültem a kora szeptemberi utazásra és Svájcban számítottam menedékjogot kérni. Minden jó volt, kivéve augusztus 21-én az oroszok megszállták Csehszlovákiát és minden külföldi utat megszüntettek vagy elhalasztottak. Majdnem négy hónappal több időm maradt, hogy meggondoljam disszidálásomat."

URL: http://mek.oszk.hu/21800/21823  2021-03-01

Nikmond Beáta, a pasztell varázsa / Wehner Tibor ; szerkesztő Csák Ferenc

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, szobrász, festészet, pasztellfestés, Nikmond Beáta (1938-), Magyarország, 20-21. sz.

"A 2000-es évektől Nikmond Beáta az önálló képalkotó munkássága jegyében, de tematikailag és szemléletileg a kőbe és fába faragott szobrokkal együtthangzón megszületett pasztell-képsorozat alkotásain a művész szűkebb környezetének valós figuráit örökítette meg ... furcsa látásmóddal megragadott és interpretált helyzetekben."

URL: http://mek.oszk.hu/21800/21820  2021-03-01

Nóé / Wilhelm Busch ; fordító Pótor Imre

Keresztény vallások
bibliamagyarázat, protestáns egyház, kereszténység, 20. sz.

"Képzeljük bele magunkat ebbe a helyzetbe. Ez az ember hozzáfog a szárazföld kellős közepén egy óriási, hajógerinc nélküli hajó építéséhez. Az emberek csodálkoztak és azt kérdezték: »Nóé, mit készítesz?"« Erre Nóé tanúbizonyságot tett nekik Isten ítéletéről. Az emberek válasza fölényes gúny volt. Nóé azonban tovább építette a bárkát."

URL: http://mek.oszk.hu/21800/21821  2021-03-01

Az erdészeti magyar irodalom ügyében / Divald Adolf

Erdészet, vadászat, halászat, Rétegnyelv, csoportnyelv, szleng, Nyelvpolitika, Civil szervezetek
erdészet, szaknyelv, szakszótár, magyar nyelv, Országos Erdészeti Egyesület, 19. sz.

"Az erdészeti magyar irodalom és a magyar erdészet megalkotása szándékának azonban e szabályokban még csak nyomára sem akadunk, és ha csak még tovább is nem akarjuk magunkat az egylet bitorlott »magyar« nevével ámitani, úgy meg kell vallanunk, hogy ilyesmit tőle jogosan nem is várhattunk."

URL: http://mek.oszk.hu/21800/21804  2021-03-01

Adatok az "Országos Erdészeti Egyesület" keletkezésének és 20 éves fennállásának történetéhez / Horváth Sándor

Erdészet, vadászat, halászat, Ipartörténet, Civil szervezetek
erdészet, egyesület, szakmai szervezet, Országos Erdészeti Egyesület, Magyarország, 19. sz.

"Milyen lesz e jövő, nehéz volna ma megjósolni, de az kétségtelen, hogy azok, a kik az egyesület élén ügyeinket eddig vezették ... olyan alapot teremtettek a most bezáródó 20 év alatt egyesületünk számára, melyen mindenha szilárdan megállhat, ha hivatásának teljesítésében továbbra is az eddig követett irányban halad."

URL: http://mek.oszk.hu/21800/21803  2021-03-01

Seksten/sexton år : Tizenhat éves az Eötvös Collegium Skandinavisztika Műhelye / szerkesztő Annus Ildikó

Műelemzés, Művelődéstörténet, Nyelvpolitika, Más országok néprajza, Filmművészet
északi germán nyelvek, irodalom, műelemzés, művelődéstörténet, nyelvpolitika, néprajz, Gustafsson, Lars (1936-2016), Ditlevsen, Tove (1917-1976), Swedenborg, Emanuel (1688-1772), Ørstavik, Hanne (1969-), Renberg, Tore (1972-), Skandinávia, Magyarország

"A kitüntetések egyik fontos következménye és a nyilvánosságot is alakító tényező, hogy a megszerzés után hogyan nő a kiadások száma, az eladott kötetek példányszáma vagy a külföldi fordítások aránya. ... Katarina Frostenson verseskötete rögtön a 2016-os győzelmet követő napon piacra került elektronikus változatban is."

URL: http://mek.oszk.hu/21700/21718  2021-03-01

Súlyos hagyomány : Előadások, cikkek, recenziók / Marcsák Gergely

Kritika, Műelemzés, Magyar irodalom története
irodalomkritika, műelemzés, határon túli magyar irodalom története, magyar irodalom története, határon túli magyar irodalom, publicisztika, könyvismertetés, történeti tudat, író, Jánosi György (1889-1966), Tollas Tibor (1920-1997), Vári Fábián László (1951-), Kárpátalja, 20-21. sz.

"Az addig erőltetett optimizmus rossz hatással volt irodalmunkra, és a lágerélmény, mint tabu téma, a szépirodalomban nem fordult elő. A hallgató és elhallgattatott túlélőkkel megszakadt az az emlékezet, ami a közösségi trauma fájdalmát a fiatal generációval érzékeltette volna."

URL: http://mek.oszk.hu/21700/21717  2021-03-01                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom