Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18361 dokumentum

Szonettek kötetben / Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Téli estéken letűnt ifjúságom
csendes szobában elővarázsolom.
Gondolatban a múltba vissza-vissza-
szállok, számítógépemen a múltam felidézem."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18782   2018-11-12

Újpest : Egy város építészete a kezdetektől napjainkig / Biró Endre

Helytörténet, helyismeret, Magyarországi látnivalók, Építőművészet, Épületek
helytörténet, helyismeret, látnivaló, műemlék, építészeti örökség, Újpest, Budapest. 4. kerület

"A vendéglátás kezdeteit Újpesten (Új-Megyeren) éppen ez a csárda jelentette. A fokozatosan népszerűvé váló nagyközség, majd város ide vonzotta a városi zsúfoltságot kipihenő pesti lakosságot. Eleinte csak kirándulóhelyként ismerték, majd mikor népszerűbb lett, már szinte tömegével érkeztek a polgárok a hét végi kikapcsolódásra."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18781   2018-11-12

Változó, mindennapos kalendárium / Remete Farkas László

Ünnepek, Magyar néprajz, Folklorisztika, Néphit, természeti vallások, Kronológiák, kalendáriumok
ünnep, naptári szokás, népszokás, kalendárium, folklór, magyar néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"A táblázatból kitűnik, hogy alig van olyan nap, amelyhez ne kötődne valamilyen regula vagy jóslás, tiltás vagy ünneplés, Ha pedig figyelembe vesszük a hét napjainak és a vándorló dátumú jeles napok mozgását, akkor kiderül: előbb-utóbb mindegyik nap sorra kerül, ünnep is lesz belőle (ha más nem, akkor vasárnap)."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18780   2018-11-12

Állandó, mindennapos kalendárium / Remete Farkas László

Ünnepek, Magyar néprajz, Folklorisztika, Néphit, természeti vallások, Kronológiák, kalendáriumok
ünnep, naptári szokás, népszokás, kalendárium, folklór, magyar néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"Íme, egy állandó dátumú naptár-kísérlet, amely igyekszik egy sorba rendezni az év napjait, a mai (pontosabban az 1593-tól szokássá váló) naptári rend szerint. Ugyanakkor, a napok leírásai - elsősorban - a XIX. század utolsó harmada és XX. század első harmada közötti hagyományokra építkezik."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18779   2018-11-12

Szentegyházi fö igazgatoi hirdetmény és rendelés : Az Erdélyi N. Fejedelemségben lévő minden Evangelico Reformata Eklé'siákhoz, és azoknak Espereseikhez 's Papjaikhoz / Bánffi László, Ajtai László

Egyháztörténet, Keresztény vallások, Keresztény vallási szövegek, Ünnepek
reformáció, református egyház, protestáns egyház, jubileum, keresztény ünnep, egyházi szertartás, prédikáció, könyörgés, vallásos ének, Erdély, 1817

"Mit inneplünk tehát meg? A' mi mintegy ujjá született Evangeliumi Vallásunknak harmadik Századja' Innepét, mely annak nevezetes, és boldogitó történetére emlékeztetvén, fel-indit az Istenhez való háládatosságra, és fel-gerjeszti azt az indulatot, hogy szivből tellyesitsük mind azt, mit szent Vallásunk, mint erköltsi kötelességet, előnkben szab."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18778   2018-11-12

A püspökmegyei zsinat / Forster János

Egyháztörténet, Egyházak, egyházpolitika
zsinat, egyházmegye, egyháztörténet, egyházpolitika, egyházjog, római katolikus egyház, Erdély, 19-20. sz.

"Az egyházmegyei zsinat az a gyülekezet, amely egy püspöki megye papságából áll, ... s oly célból tanácskozik, hogy a keresztény katholikus tanitás hirdetésének, a keresztény életfegyelem megvalósitásának és az anyaszentegyház kegyelmi eszközeinek alkalmazása módját ... megtárgyalja és megfelelő határozatokat hozzon."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18777   2018-11-10

Egérből is lehet macska / Mihályi Antal ; illusztrátor Szert-Szabó Dorottya

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, gyermekirodalom, 21. sz.

"Egbert barátunk híre hozzánk külföldre is eljutott. Külön örömet jelent nekem, hogy az ő közreműködésével megvalósulni látszik az a régi és soha nem titkolt vágyam, hogy a különböző és eddig egymással szembenálló állat fajták végre együttműködjenek egy közös cél érdekében."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18776   2018-11-10

Egbert egér rendet rak / Mihályi Antal

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, gyermekirodalom, 21. sz.

"Mielőtt Egbert és Csucsu, valamint a kutyák képviseletében Bundás elutaztak volna a Bárányfüredre, megtartották az első közös próbát, amelyet a fekete kandúr vezényelt. Addig nem utazhattak ugyanis el, amíg be nem szerezték a zenekar részére a hangszereket. Így az énekpróbán sem vehettek részt..."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18775   2018-11-10

Egbert egér intézkedik / Mihályi Antal ; illusztrátor Buzay István

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, gyermekirodalom, 21. sz.

"Miután a többiek távoztak, Egbert és Csucsu is elindult. Elindultak, de még igazában nem tudták, hová akarnak megérkezni. Igaz, Csucsunak már volt állása a tejüzemben, de nem tudta pontosan, mi a feladata. És ami a legnagyobb gondot okozta, nem tudta, hol fog lakni. Egbertnek nem ilyen gondja volt."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18774   2018-11-10

Tér és idő : Kortárs antológia / szerkesztő Benák Katalin

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Megérintettél. Visszavonhatatlanul.
Szeretőddé tettél, drága Múzsa!
Akartad-é? Vagy akaratlanul
vájt szemed árkot a húsba?"

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18773   2018-11-10

Volt egyszer egy uránbánya : Így láttuk mi / szerkesztő Bánvölgyi Ferenc, Kukai András

Ipartörténet, Érc- és ásványbányászat, Ásványi nyersanyagok
urán, ércbányászat, ásványlelőhely, bánya, ipartörténet, Mecsek, Magyarország, 20. sz.

"Egy főhajtásra álljunk meg a 42 egykori munkatársunk emléke előtt, akik életüket vesztették 1955 és 1990 december 31. között, a kettes és ötös üzemben végzett bányászati tevékenység során. Továbbá azok előtt, akik balesetben megrokkantak, vagy foglalkozási ártalmakban szenvedtek, vagy jelenleg is szenvednek."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16091   2018-11-09

Egbert egér útrakél / Mihályi Antal

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, gyermekirodalom, 21. sz.

"Evvel a javaslattal, ha vonakodva is, de mindenki egyetértett. Egbertet tehát ellátták sok jó tanáccsal, elmagyarázták neki az útirányt, lelkére kötötték, hogy arról le ne térjen, végül útravalóként tarisznyát akasztottak a nyakába, amelybe hamuban sült pogácsa helyett hamuban meghengergetett trappista sajtot tettek."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18771   2018-11-09

Kézen-fogva antológia, 2018 / szerkesztő Komáromi János

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika, Fotóművészet, fényképészet
magyar irodalom, amatőr művészet, festészet, grafika, fotóművészet, 21. sz.

"A Balaton kristálytükörén
morzejel villan
és a szél túrta parton a napfény
homokszemcsén csillan."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18770   2018-11-09                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom