Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
24133 dokumentum

Nemzetközi Kora Gyermekkori Konferencia, 2023. április 19. : Program és absztraktok = International Early Childhood Conference, April 19, 2023 / szerkesztő Kéri Katalin, Patyi Gábor, Hartl Éva, Németh Dóra Katalin, Fehér Ágnes

Bölcsőde, óvoda, Pedagógiai módszerek, Nevelés- és iskolatörténet, Gyermekek, ifjúság, Gyermekek, Nők, feminizmus
kisgyermekkor, gyermekkor, bölcsődei nevelés, óvodai nevelés, óvodapedagógus, neveléstörténet, nők a társadalomban, családi nevelés, szülő-gyermek kapcsolat

"Már a 18. század végén egyértelműen megjelentek azok, a nőnevelés és az anyai szerepre történő felkészítés kérdését tágabb kontextusban vizsgáló magyarországi írásművek, amelyekben kifejtésre került, hogy a nemzet erejének megtartása, növelése, a magyarság és a magyar nyelv ügye a nők vállán is nyugszik."

URL: http://mek.oszk.hu/24600/24615  2023-05-03

Báró Márczius és egyéb elbeszélések / Molnár Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"A zöld hegy tetején volt a vár. A vár báró Márcziusé volt és a várat báró Márczius kártyán nyert pénzből vette. Most gyönyörü tavasz volt, a báró a várbástya terraszán ült egy kerti székben egy csésze dupla feketekávé előtt és megborzongván a vizesszagú és mégis parfümös tavaszi szélben, mereven nézett le a völgyekbe."

URL: http://mek.oszk.hu/24500/24578  2023-05-02

Gyerekek : Rajzok / Molnár Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Az ember az első gimnáziumban golyót, új tollat és tiszta papirt gyűjt. A másodikban és harmadikban bélyeget, a negyedikben ásványt, az ötödikben növényt, a hatodikban bogarat és lepkét. Így halad lassanként a pénz felé, amelynek gyűjtésével a nyolcadik osztálytól kezdve némely ember egészen a koporsóig foglalkozik."

URL: http://mek.oszk.hu/24500/24577  2023-05-02

Elbeszélések / Anatole France ; fordító Molnár Ferenc

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 20. század

"Hogyan, hát ön nem tudja, hogy minden esztendőben, deczember 31-ikén, mialatt a gyerekek alusznak, a háztetőken nagy díszszemlét tartanak az ólomkatonák, a vidáman füstölgő kémények között, a melyekből a karácsonyi tüz utolsó füstfoszlányai szállanak szét? Nagyszerű fölvonulás ez, a melyen igen sok lovassági katonának hiányzik a feje."

URL: http://mek.oszk.hu/24500/24576  2023-05-02

Sustainability of innovation / szerkesztő Márkus Edina, Boros Julianna, Kozma Tamás

Civil szervezetek, Kormányzat, parlament, Oktatáspolitika, oktatásügy, Felsőfokú oktatás
civil szervezet, kormányzat, társadalmi részvétel, oktatáskutatás, felsőoktatás, Magyarország, 21. század

"A local hero can be successful upon being aware of the innovation movement, unveiling new solutions initiated by the community and supported by government. The initiative must start from the bottom, with outside and "side" support. The key to the sustainability of innovations is the partnership between innovators and administrators, NGOs and governments."

URL: http://mek.oszk.hu/24600/24614  2023-05-02

Community building and social innovation / szerkesztő Boros Julianna, Kozma Tamás, Márkus Edina

Felsőfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy
közösségfejlesztés, társadalmi fejlődés, társadalmi részvétel, oktatáskutatás, felsőoktatás, Magyarország, 21. század

"In order to uncover the motivations of social learning, we examined it through a series of case studies. These case studies demonstrated that social learning was closely linked to social innovations that were present even in the most deprived communities."

URL: http://mek.oszk.hu/24600/24613  2023-05-02

DISCO : ejtsd: dizájnkommunikáció / Cosovan Attila Róbert

Marketing, public relations, Kommunikáció, metanyelv, Egyéb filozófiai témák
fejlesztés, tervezés, kommunikáció, marketing, filozófia, tudás alapú társadalom

"A dizájnkommunikációnak a teljes kommunikációs folyamatba való integrálására lenne szükség minden termék esetében a kezdetektől fogva. Az üzenetet és a tartalmat már a termék ötletének megszületésekor a rendszerbe kellene kódolni, hogy a korrekt, ésszerű fejlesztés képes legyen figyelembe venni a fair trade, a fenntartható fejlődés és az integrált marketing-kommunikáció hármasát."

URL: http://mek.oszk.hu/24600/24612  2023-05-02

Erdők a világban, Európában és Magyarországon / Standovár Tibor, Hirka Anikó, Szabados Ildikó, Csóka György ; szerkesztő Standovár Tibor

Erdészet, vadászat, halászat, Természetvédelem
erdő, erdővédelem, erdészet, biodiverzitás, környezeti hatás, statisztikai adatközlés, Magyarország, Európa

"Összességében tehát elmondható, hogy az erdőtakaró csökkenése alapvetően társadalmi-gazdasági okokra vezethető vissza, egy olyan rendszerre, amely hibásan alulértékeli az erdőt, pontosabban az értéknek csak egy részét képes megjeleníteni, így az erdő meghatározóan gazdasági döntések eredményeként kerül kiirtásra."

URL: http://mek.oszk.hu/24600/24611  2023-04-28

Habitat-fák és holtfa az erdőben / szerkesztő Frank Tamás, Ódor Péter, Csóka György

Erdészet, vadászat, halászat, Természetvédelem
fatörzs, korhadás, erdővédelem, biodiverzitás

"Általánosságban habitat-fának (=biotópfa, élőhelyfa) nevezzük azokat az élő vagy elhalt faegyedeket, amik környezetükben lévő társaikhoz képest minőségileg és mennyiségileg is más/több mikroélőhelyet biztosítanak különböző élőlény-csoportok számára, ezzel megteremtve egy magasabb szintű lokális biodiverzitás feltételeit."

URL: http://mek.oszk.hu/24600/24610  2023-04-28

A "hagymás-bérci bánya"... : Radostyán elfeledett szénbányászata / Rónaföldi Zoltán

Szénbányászat, Ipartörténet, Helytörténet, helyismeret
szénbányászat, ipartörténet, helytörténet, Radostyán, Diósgyőr, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

"1896. év folyamán érkezünk el a radostyáni szénbányászat kezdeteihez, amikor szerződésileg megszerezték, a diósgyőri gyár részére, a Radostyán község határában előforduló ásványszén és annak korlátlan kiaknázási jogát. Mindezt 919 hold, 1235 négyszögöl területen."

URL: http://mek.oszk.hu/24600/24609  2023-04-28

Válogatott versek / Kalocsa Zsuzsa

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"A somogyi lankák, erdők zöldje,
hol születtem és vagyok gyermeke.
Szeretem a dombok vonulatát,
virágok és parkok szép városát."

URL: http://mek.oszk.hu/24600/24608  2023-04-28

Fertő-parti mesék : A Fertő tó születése = Märchen von der Gegend des Neusiedler Sees / Ábrahám Zsuzsanna ; illusztrátor Dankó Evelin; fordító Dorogman Csilla

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom
gyermekirodalom, magyar irodalom, képeskönyv, 21. század

"Egyikük Piros, az utolsó Fertő tavi magyar sellőlány, a másikuk Florian, az osztrák halászfiú. Piros a Fertő tó magyarországi részén él; az Ezüst-tónak nevezett, napfénytől csillogó felületű víz mélyén. Florian az Ezüst-tó felett található ?Nagy Szigeten” alakított ki magának egy kis házikót."

URL: http://mek.oszk.hu/24600/24607  2023-04-28

Őrtüzek a Felvidéken : Esszék, tanulmányok, elemzések, emlékezések, 2020-2023 / Mihályi Molnár László

Kisebbségek, Más országok politikai élete, Politika általában, Kritika, Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
felvidéki magyarság, nemzetiségi kérdés, nacionalizmus, politika, felvidéki magyar irodalom, publicisztika, Felvidék, Magyarország, Szlovákia, 21. század

"ahogyan József Attila mondja, »amikor verset ír az ember, nem írni volna jó«, hanem megélni a jót, örülni a jónak, s ha mégsincs, akkor írni, tenni, küzdeni, harcolni érte vagy dacosan ellenállni: ahogy lehet, amit lehet, ameddig lehet. Egyszerű dolog, de nem könnyű: bátorságot, felkészültséget, kitartást, helytállást igényel. Őrtüzeket rakva."

URL: http://mek.oszk.hu/24600/24606  2023-04-27                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom