Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22611 dokumentum

Az emberiség ősnyelvének rekonstrukciós kísérlete = Reconstructing the origin of language / Viola Zoltán

Nyelvtörténet
archaikus nyelv, nyelvi rendszer, nyelvek eredete, nyelvtörténet, ősember

"Mindenekelőtt, kijelentem hogy én e könyvet inkább csak gondolatébresztőnek szántam, egyrészt hogy megmutassam, maga a téma milyen érdekes, s azt is hogy e dolog - az Ősnyelv - vizsgálata, rekonstrukciója nem abszolút reménytelen igyekezet, másrészt, nem muszáj az se hogy Olvasóm mindent szentírásként kezeljen amit én itt közreadtam."

URL: http://mek.oszk.hu/23100/23109  2022-05-24

A lengyel kérdés és a magyar kormány : 1914-1917 / Lukinich Imre

Magyar külpolitika, Más országok politikai élete, Politikatörténet, Európai országok történelme, Magyar történelem 1868-1918
külpolitika, politikatörténet, diplomáciatörténet, első világháború, történelem, magyar történelem, Lengyelország, Osztrák-Magyar Monarchia, Magyarország, Német Császárság, Oroszország, Közép-Európa, 1910-es évek, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"A lengyel-kérdés 1916. szeptemberében a magyar parlamentet is foglalkoztatta. A románoknak Erdélybe való betörése miatt a parlamenti ellenzék erősen támadta a monarchia hadvezetőségét és főleg a monarchia külpolitikájának irányítását, melyet kiváltképpen a lengyel vonatkozásokban elhibázottnak tartottak."

URL: http://mek.oszk.hu/23100/23110  2022-05-24

Egy nyelvet beszélünk? : Gyermeklét és pedagógia a nyelvi, kulturális és társadalmi terek kontextusában = 15th Training and Practice International Conference on Educational Science, April 28, 2022. : Program and abstracts / szerkesztő Kéri Katalin, Kissné Zsámboki Réka, Németh Dóra Katalin, Pásztor Enikő

Pedagógia általában, Pedagógiai módszerek, Nevelési módszerek, Gyógypedagógia, Nevelés- és iskolatörténet, Gyermekek
pedagógia, neveléselmélet, neveléstörténet, gyógypedagógia, egészségnevelés, nyelvoktatás, környezeti nevelés, speciális nevelés, gyermek, konferencia programja

"Mai világunk sokszínű, bonyolult képet mutat a népek autonóm törekvéseiről és a globalizáció folyamatának egyidejű jelenlétéről. ... A globalizáció, az információ továbbításának átalakulása, a migráció, a különböző kultúrák együtt élését eredményezi. Az ebből adódó változás pedig a multikulturális nevelés koncepciója felé vezet."

URL: http://mek.oszk.hu/23000/23099  2022-05-24

Maskarák / Csák Máté ; szerkesztő Csák Ferenc

Festészet, grafika
festészet, akvarell, művészkönyv, Magyarország, 20. század, 21. század

"III/V. Maskarák I. - III/V. Maskarák II. - III/V. Velence Karnevál - III/V. Karnevál Sopron - III/V. Maskarák IV. - III/V. Busójárás - III/V. Maskarák III. - III/V. Busójárás - III/V. Velencei karnevál - III/V. Maskarák V. - Ex Libris"

URL: http://mek.oszk.hu/23000/23076  2022-05-24

Filozófiaművészet / Boros János

Esztétika, művészetfilozófia
művészet, művészetfilozófia

"Nem kerülhetjük meg a kérdést, hogy mi a művészet. Keresnünk kell fogalmát, mert fogalmi lények vagyunk. Élvezzük a művészetet, mert létrehozzuk és befogadjuk, és ez gyönyört idéz elő, minden megértés nélkül. Ha nem is tudjuk teljes mértékben megérteni, élvezzük, gyönyört, örömet lelünk bennük: a fogalmiban és a művésziben egyaránt."

URL: http://mek.oszk.hu/22800/22877  2022-05-24

Felhők : Elbeszélések / Petelei István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Óvatosan ügyelte a szél menetét. Annak ellenébe keresett búvóhelyet. Az erdőben már csörrent lábuk alatt, a megszáradt leveleken járva. Vak sötétség ereszkedett le; csak olyankor látva egymást, ha valamely felhőfoszlány mellől suhant át a hold. A rejtelmes, mély némaság súlya ereszkedett rájok."

URL: http://mek.oszk.hu/20300/20390  2022-05-23

Az ördög bibliája : Egy kártyakirály tanításai / Kálnoki Izidor

Klasszikus magyar irodalom, Szerencsejátékok, Szórakozás- és játéktörténet
magyar irodalom, kártyajáték, szerencsejáték, játékszenvedély, 20. sz.

"Az ördög bibliájának mondják nálunk a kártyát. Nem tudom, hogy miért, nem is keresem. De ha már az ördögé az a biblia, higyjétek el, az ördög nem olyan fekete, mint amilyennek festik. Az ördög olyan, mint én, elegáns úr, aki esténkint kifogástalan frakkban jelenik meg a legelőkelőbb klubbokban és kaszinókban."

URL: http://mek.oszk.hu/21500/21514  2022-05-23

A magyarországi vadonélő emlősállatok határozója küllemi és csonttani bélyegek alapján / Ujhelyi Péter

Állattan, Anatómia, fiziológia, Szaklexikonok, Egyéb összeállítások, Szakbibliográfiák
vadon élő állat, emlős, állatanatómia, csonttan, fauna, állathatározó, Magyarország

"15(16). A foramen lacrimale az M1 fölött található. A felső nagy metszőfog második csúcsa megegyezik az első közbeeső fog méretével, és jóval nagyobb az ötödik közbeeső fognál. Az állkapocs első közbeeső foga egyhegyű. Hátulnézetben a bütyöknyúlvány háromszög-alakú - Erdei cickány (Sorex araneus)"

URL: http://mek.oszk.hu/23100/23124  2022-05-23

Európai aranyásó / Hegedűs Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Béla igazából most értette meg, hogy ez a minden hájjal megkent kis fickó, akit egy mozdulattal össze tudna morzsolni, az orránál fogva vezette. De ha a kiegészítést megcsinálja és a jövő hónapban kifizetik, megszabadulhat a hitelezőktől és a maradékból is urasan élhet élete végéig."

URL: http://mek.oszk.hu/23100/23126  2022-05-23

Egy Freinet-szellemű óvodai innováció az 1990-es évek alternatív pedagógiai mozgalmában / Kissné Zsámboki Réka

Bölcsőde, óvoda, Pedagógiai módszerek, Tudománytörténet
óvodai nevelés, óvodapedagógia, nevelési rendszer, alternatív nevelés, innováció, óvodapedagógus, szakképzés, Freinet, Célestin (1896-1966), Magyarország, 20. század

"A Freinet-pedagógiára jellemző látszólagos spontaneitás mellett a tudatosság és következetesség is más módon nyer értelmet akkor, amikor a pedagógus által kigondolt sokszínű tevékenységkörben a megvalósuló tanulás folyamatában a gyermeki választás szabadsága és az érdeklődés dinamikája határozza meg a körvonalakat."

URL: http://mek.oszk.hu/23100/23125  2022-05-23

A political or a cultural project? : Contemporary discourses on Central European identity / szerkesztő Windhager Ákos

Művelődéstörténet, Kulturális antropológia, Kisebbségek, Vallásfilozófia
identitás, kulturális identitás, nemzettudat, vallásfilozófia, Közép-Európa

"My essay consists of three parts. First, I examine the »Central Europe« issue, with regard to the question »Centre and Decentralizing«. In the second part, I look at the main problem provided by the Symposium, i.e. »Together and/or/not at the same time«."

URL: http://mek.oszk.hu/22800/22874  2022-05-23

Új utak a kulturális marketingben / Dér Cs. Dezső, Márkus Renáta ; szerkesztő Balogh Csaba

Marketing, public relations, Információs társadalom, Internet használat, Színházművészet
marketing, kulturális élet, digitális technika, technikai kultúra, színház, 21. század

"Míg a piac- és a marketingkutatás elsődleges célja az eladás, addig a PR-nek a hírnév- és bizalomépítés a feladata. Felmérheti a közönség körében a kulturális intézmény arculatáról kialakított véleményt vagy a művészei iránti ragaszkodást. A marketing és a PR kutatásának módszerei megegyeznek, de motivációjuk eltérő."

URL: http://mek.oszk.hu/22800/22872  2022-05-23

Látomás / Csák Máté ; szerkesztő Csák Ferenc

Festészet, grafika
festészet, akvarell, művészkönyv, Magyarország, 20. század, 21. század

"III/V. Két lék - III/V. Aranyhíd - III/V. Hitek kergetése - III/V. Látomás I. - III/V. Látomás II. - III/V. Látomás III. - III/V. Nyár - III/V. Tél - III/V. Osz - III/V. Tavasz - Ex Libris"

URL: http://mek.oszk.hu/23000/23077  2022-05-19                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom