Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17453 dokumentum

Eszmélet : A Balatonalmádiban és Balatonszárszón 2012. szeptember 28-30-a között rendezett Eszmélet-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / szerkesztő Fűzfa Balázs

Stilisztika, irodalomesztétika, Szövegtan, Műelemzés, Műfordítás, Magyar irodalom története, Pedagógiai módszerek
vers, költő, költészet, magyar irodalom, magyar irodalom története, műelemzés, irodalomesztétika, szövegtan, irodalmi hatás, irodalompedagógia, József Attila (1905-1937). Eszmélet, Magyarország, 20. sz.

"A világ e három megvilágítása: mint «rend», mint «darab» és mint «seb», három különböző nézetben jeleníti meg azt: mint kognitív determinációt («vas-világ»), mint egzisztenciális meghatározottságot («darabok» összessége) és mint belső, érzelmi meghatározottságot («seb»)."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17857   2018-02-19

Egy szobaleány naplója / Octave Mirbeau ; fordító Podmaniczky Horác

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Az ember igy megtud mindent, megismeri hibájukat, bünüket, tudomást szerez szerelmi bánatukról, felfedezi a házas élet legmélyebb titkait, a betegségeket... Fel sem akartam emliteni azt a körülményt, hogy egy ügyes szobaleány ezer nem sejtett szállal tartja hatalmában urnőjét... Igy fogom fel én a szobaleány mesterségét..."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17856   2018-02-19

Világ : Annotált repertórium / Borsos Attila

Folyóirat repertóriumok
repertórium, napilap, Világ, 1918

"270. sz. nov. 17.
4233. A nép kikiáltja a köztársaságot. /Tud./ 8-9 p. [Képek a Magyar Népköztársaság első napjáról. Bokányi Dezső bejelenti: Megszületett a köztársaság. Lovászy Márton, Jászi Oszkár beszéde.]"

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17855   2018-02-19

Harminc szőlőskosár / Kádár Erzsébet

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Anyánk szőlőt csomagol a tornácon; oda-odafutunk hozzá egy-egy édes szemért. Fehér blúza és köténye messzire világít a széles árkád árnyékos félköréből. Fonott vesszőkosarak és fürthalmok sorakoznak előtte a párkányon, amelyet langyosra hevít a későszeptemberi nap."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17854   2018-02-19

Esti kérdés : Az Esztergomban 2009. április 24-25-26-án rendezett Esti kérdés-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / szerkesztő Fűzfa Balázs

Stilisztika, irodalomesztétika, Szövegtan, Műelemzés, Műfordítás, Magyar irodalom története, Pedagógiai módszerek
vers, költő, költészet, magyar irodalom, magyar irodalom története, műelemzés, irodalomesztétika, szövegtan, irodalmi hatás, irodalompedagógia, Babits Mihály (1883-1941). Esti kérdés, Magyarország, 20. sz.

"A vendégszövegek strukturált alkalmazása, a rájátszások jelenléte Babits költészetére a kezdetektől jellemző volt, most azonban az utalások hálója a francia filozófus nyomán újfajta teremtőegységgé szövődik egybe. Bergson elementáris hatása szinte tapintható az Esti kérdés költői szemléletén."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17853   2018-02-19

Négy holttest egy kriptában : Regény / Nógrádi Kovács György

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Valahol ló nyerített. Kocsihoz köthették ki éjjelre. A szemben lévő házak valamelyikén kuvik sikoltott. Erről a halálmadárról Kissné, a mellrákos betege jutott eszébe. A szúvaspusztai öregek egyébként szentül hitték: akinek a házára repül, meghal. Nem csupán ebben, sok-sok babonában hittek."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17852   2018-02-19

Apokrif : A Szombathelyen, Bozsokon és Velemben 2008. április 18-19-én rendezett Apokrif-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / szerkesztő Fűzfa Balázs

Magyar irodalom története, Szövegtan, Műelemzés, Műfordítás, Magyar irodalom története
vers, költő, költészet, magyar irodalom, magyar irodalom története, műelemzés, irodalomesztétika, szövegtan, irodalmi hatás, irodalompedagógia, Pilinszky János (1921-1981). Apokrif, Magyarország, 20. sz.

"Pilinszky János költeményében nem a szentmise, hanem egy mennyei liturgia bevonulási énekét tartjuk a kezünkben. Maga az ének szóba sem kerül, de a bárány bevonulásának tanúi vagyunk. Ahol Isten is lehunyja a szemét, Ő trónra száll. Megnyitja a könyvet, s ezzel értelmezhetővé válnak a teremtett világ történelmének titkai."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17851   2018-02-16

Nagy István élete és munkássága, 1728-1812 / szerkesztő Bakay Péter, Karl Jánosné Csepregi Erzsébet

Egyháztörténet, Keresztény vallások
író, protestáns lelkész, evangélikus egyház, egyháztörténet, Nagy István (1728-1812), Sárszentlőrinc, Tolna megye, Magyarország, 18-19. sz.

"Nagy István dunántúli szuperintendens több korszak határán mozgott, hosszú működésébe több fontos hazai modernizációs fordulat beleesett: a mai értelemben vett magyar irodalom születése (1772), a vallási türelem politikája (1781), a világiak beemelése a protestáns egyházak vezetésébe... (1791)"

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17850   2018-02-16

Népköltési gyűjteményeink története és értéke / Wasylkiewicz Viktor

Folklorisztika, Magyar irodalom története
folklorisztika, népköltészet, folklór, népdal, népmese, népballada, közmondás, Magyarország

"Mi határozhatná meg valamely könyvnek, gyüjteménynek az értékét, ha nem annak lényege, tartalma? S népköltési gyüjteményeinknek mi a tartalma? Maga a nép lelke, szivedobbanása. gondolatvilága, búja és öröme, tréfái, ötletei, szóval: maga a nép."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17849   2018-02-16

Könyvterjesztés Erdélyben : Beszélgetések a XXI. század eleji erdélyi könyvterjesztésről / Beke Sándor

Könyvkiadás, Írott sajtó, Kereskedelem, Művelődéstörténet, Magyar irodalom története
könyvterjesztés, könyvkereskedelem, könyvkiadás, kerekasztal-beszélgetés, Erdély, 21. sz.

"Az »alapoktól« felépített könyvterjesztésnek hű erdélyi példája - többek között - az 1990-ben alapított székelyudvarhelyi Székely Útkereső című irodalmi és művelődési folyóirat évtizedes (1990-1999) működtetése, melynek saját, jól megszervezett, magabiztos terjesztői tapasztalata útmutatóként szolgált..."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17848   2018-02-16

Napkelettől napnyugatig / Gara Ákos

Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom, Határontúli magyar irodalom
magyar irodalom, világirodalom, 20. sz., 18-20. sz.

"Erényt és bűnt hazudni nem tudok
Kitárom lelkem kincsét, véres sebhelyét
Irigy, kíváncsi, gúnyoló tömegnek
S mint üldözött vad, elbúvok riadtan..."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17847   2018-02-16

Modern trends in foreign language teaching and applied linguistics : Proceedings of the international conference 'Modern trends in foreign language teaching and applied linguistics in the twenty-first century: Meeting the challenges', 11-12 April, 2014 / szerkesztő Huszti Ilona, Lechner Ilona

Nyelvoktatás, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás, Középfokú oktatás, Informatika az oktatásban, Pszicholingvisztika
nyelvoktatás, didaktika, nyelvhasználat, angol nyelv, ukrán nyelv, határon túli magyarság, többnyelvűség, oktatástechnológia, Kárpátalja, Ukrajna, 21. sz.

"Regression analyses pointed out that basically four factors affect Ukrainian and English language learning motivation of Hungarian school-leavers. Their envisioned possible future self that has its achievement and career related side as well as its duty focused other side explained the large part of the motivation constructs."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17846   2018-02-16

Régi magyar étkek : Szép kövér asszonyoknak és férfiembereknek, jóevőknek, a múlt nagy családi lakomáinak, pompás, aranyló tyúkhúslevessel kezdődő, és aranygaluskával közelről sem végződő ebédeknek, hajdani disznótoroknak és más finomságok emlékére / szerkesztő Kollár Ferenc

Szakácskönyvek, receptek, Gasztronómia általában, Életmód általában, Helytörténet, helyismeret
nemzeti étel, gasztronómia, ételrecept, kultúratörténet, társadalomtörténet, Magyarország, Erdély, Bihar, 19. sz., kiegyezés kora

"Málé-lepény (Erdélyi tészta): Egy kiló szitált kukoricalisztet tegyünk tálba, öntsünk bele egy liter langyos meleg tejet, hat kanál cukrot, három egész tojást, egy nagy tojásnyi zsírt és egy késhegynyi sót. Ezeket keverjük jól össze, hogy kissé híg tészta legyen belőle."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17845   2018-02-15                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom