Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20395 dokumentum

Sárfészek : Regény / Berkes Imre

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Majd én is elszürkülök és megsemmisülök a semmiben, mint Tacita, aki oly lemondóan ápolta magát szívének áhítatával és agyának homályos sivárságával, majd elfeledek mindent, mint az aggastyán, aki előtt már rejtély a tegnap. Majd itt élek a kertben a zörgő lombok alatt és várok, várok valamit, amitől mindenki irtózik."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20601  2020-07-10

Szalmaviskók : Rajzok és elbeszélések / Berkes Imre

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A mi házunk volt az utolsó a faluban, az utolsó: a tizenharmadik. Rongyos, düledező szalmaviskó, a zápor mindig becsurgott a fedelén, átszivárgott a hámló vakolaton s amint egy-egy csöpp ráhullott az ágyneműre, szegény édes anyám könye is megeredt..."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20600  2020-07-10

Kelet tündér világa, vagy Szaif Züliázán szultán : Aráb rege / Ali (török pasa) ; fordító Orbán Balázs

Arab és perzsa irodalom, Klasszikus világirodalom
arab irodalom, monda

"Régi ős időkben a tahliabia-aráboknak volt egy szultánjok, a kit Züliázánnak neveztek, s a ki igen híres vala vitézségéről és bölcseségéről. Az általa kormányzott hatalmas törzs Dsedda város közelében tanyázott. ... E törzset ekkor rahalai aráboknak nevezték."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20599  2020-07-10

Die Revision der Friedensverträge / Lukács Géza

Nemzetközi politika, szervezetek, Nemzetközi jog, Kisebbségek, Politikatörténet
első világháború, békeszerződés, trianoni békeszerződés, revizionizmus, nemzetközi jog, jogsértés, határkérdés, kisebbségi kérdés, nemzetiségi kérdés, háborús felelősség, külpolitika, diplomácia, Európa, Magyarország, 1920-as évek

"Alle diese Uebel sind von weit größerer Bedeutung für die gesamte europäische Welt; denn sie bedrohen unsere gänze europäische Kultur, sind die Zerstörer selbst der europäischen Kulturgüter und der Moral. Sie bergen in sich die Keime neuer Weltkrisen und Weltkatastrophen, da sie, anstatt die Gegensätze zu beseitigen, sie weiter vergrößert haben."

URL: http://mek.oszk.hu/20900/20912  2020-07-10

Tiszteletadás Eötvös Loránd Ság hegyi méréseinek / Kovács László

Tudománytörténet, Geofizika, Relativitáselmélet, Műszerek, méréstechnika, Helytörténet, helyismeret
fizikatörténet, fizikus, tudománytörténet, geofizika, geofizikai műszer, kísérlet, megemlékezés, emlékhely, helytörténet, Eötvös Loránd (1848-1919), Celldömölk, Ság-hegy (Vas megye), 19. sz.

"Eötvös akkor az Akadémia elnöke volt, ő maga nem folyamodhatott támogatásért. Ezért a kérelem benyújtására és természetesen a mérések elvégzésére az általa kiszemelt és felkért három tanárt bízta meg, akik közül kettő az ő közvetlen munkatársa volt, és mindhárman dolgoztak már az ingákkal."

URL: http://mek.oszk.hu/20900/20911  2020-07-10

Baska József festőművész : 1935, Dernő - 2017, Budapest / Baska József ; szerkesztő Csák Ferenc

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, festészet, Baska József (1935-2017), művészkönyv, Magyarország, 20-21. sz.

"Baska József 1960-ban végezte el a Magyar Iparművészeti Főiskola díszítőfestő szakát ... A kezdeti realisztikus megnyilvánulások után érdeklődése a geometrikus absztrakció felé fordult; előbb a figurativitás megőrzésével geometrikusan stilizálttá, majd egyre elvontabbá vált."

URL: http://mek.oszk.hu/20800/20897  2020-07-10

Barna Miklós festőművész, grafikusművész : 1900, Budapest - 1993, Budapest / Barna Miklós ; szerkesztő Csák Ferenc

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, grafikus, festészet, grafika, Barna Miklós (1900-1993), művészkönyv, Magyarország, 20. sz.

"Tanulmányait művészeti szabadiskolában kezdte, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskolán fejezte be 1921-ben, mesterei: Czigány Dezső, Vaszary János. 1922-ben Bécsbe, Berlinbe, majd Párizsba utazott, ahol az École des Beaux-Arts-on, Pierre Carmon irányításával folytatta tanulmányait. 1923-ban Párizsban találkozott Uitz Bélával..."

URL: http://mek.oszk.hu/20800/20896  2020-07-10

A gólyalábu házikóban : Regény / Vándor Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Mint jól tudja Ilonka kisasszony, az én házam csak házikó volt, kicsike és gólyalábu, amikor megismertem s ott éltem az őzikével, majd pedig egy kis madárral. Nem hiányzott semmi az életemhez, a boldogsághoz és joggal hihettem, mert mért is hittem volna mást, hogy ily módon majd éldegélek, amig élek és nem lesz vágyam másra többre."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20598  2020-07-09

Csillagok ha kialszanak ; Három asszony : Regény / Berkes Imre

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A tunyák és semmittévők, a hazugok és árulók, uzsorások és lelketlen kufárok, becstelenek és nagyképüek belefurták magukat a botrány ingoványába, mint a csibor a folyó laza iszapjába és szórták szerte a piszkot, mint a forgószél a pelyvát vagy a lehulló falevelet."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20596  2020-07-09

Riedl Frigyesről / Rédey Tivadarné Hoffmann Mária

Magyar irodalom története, Klasszikus magyar irodalom
irodalomtörténész, egyetemi tanár, Riedl Frigyes (1856-1921), Magyarország, 19-20. sz.

"Nemcsak mástól kívánta, hogy hasznos legyen. Ő maga a hasznosság legszeretetreméltóbb maniákusa volt. Ha azt hallotta, hogy valaki dolgozik valamin, ideges nyugtalansággal sietett könyvvel, tanáccsal, ideával s mindennemű segédeszközzel szolgálatára. Minden munkának alázatos, de lelkes kőmívese volt."

URL: http://mek.oszk.hu/20500/20595  2020-07-09

Wagner János festőművész, grafikusművész : 1936, Budapest / Wagner János ; szerkesztő Csák Ferenc

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, grafikus, festészet, grafika, Wagner János (1936-), művészkönyv, Magyarország, 20-21. sz.

"Értő kezekbe kerülök. Az általános iskolába Xantusz Gyula, a gimnáziumban Csebi Pogány András, Komjáthy Gyula, a főiskolán, Szőnyi István, Domanovszky Endre és Barcsay Jenő tanítanak. A 60-as évek művészet politikájának korlátoltsága az első nyugati utazásakor lepleződik le, amikor először találkoztunk tiltott művészettel..."

URL: http://mek.oszk.hu/20800/20894  2020-07-09

Gádor Magda szobrászművész : 1924, Budapest / Gádor Magda ; szerkesztő Csák Ferenc

Szobrászat, kerámiaművészet, Művészettörténet
szobrász, szobrászat, Gádor Magda (1924-), művészkönyv, Magyarország, 20-21. sz.

"Kevés művész tud megújulni idősebb korában, de Gádor Magda művészetének éppen ez az állandó alkotói frissesség az egyik sajátossága. A betonöntés elmaradásával új lendületet kapott szobrászata, amikor különböző talált fahulladékokban találta meg a neki tetsző formát, melyet a festéssel tovább alakított."

URL: http://mek.oszk.hu/20800/20893  2020-07-09

Fizikusok és tanárok : Válogatott munkák / Kovács László

Tudománytörténet, Pedagógiai módszerek, Nevelés- és iskolatörténet
fizikatörténet, tudománytörténet, fizikus, fizikatanítás, tantárgy-pedagógia, szemléltető oktatás, pedagógus, tanár-diák kapcsolat, memoár, recenzió, Európa, Magyarország, 17-21. sz., újkor

"A gondolatok nem abban a sorrendben születnek az ember agyában, ahogyan majd felhasználásra kerülnek. Gábor Dénes többször elmondta, leírta, hogy őt izgatta például az, milyen jó lenne átlátni egy homályos üvegen. Ez a képrekonstrukció, a dekódolás, az eredeti nyelvre történő visszafordítás kérdése."

URL: http://mek.oszk.hu/20900/20910  2020-07-09                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom