Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17907 dokumentum

Hany Istók alakváltozásai / Gerencsér Péter ; szerkesztő Kollár Árpád, Mészáros Márton

Magyar irodalom története, Folklorisztika, Kritika, Szövegtan, Művészettörténet
irodalmi alak, szájhagyomány, irodalmi motívum, művészeti motívum, magyar irodalom története, népköltészet, gyermek, szocializáció, Hanság

"Az 1820-as évekre a Hany Istókról szóló ismertetések elérték azt a kritikus tömeget, melynek nyomán a különös lény az irodalom érdeklődését is felkelthette. Az első magyarországi irodalmi adaptáció verses formában született meg, igaz, nem magyar nyelven, hanem latinul íródott."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18321   2018-06-23

Japáni mesék az ifjuság számára / Akantisz Viktor ; illusztrátor Akantisz Viktor

Távol-keleti irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
japán irodalom, népmese, Japán

"Ezer meg ezer évvel ezelőtt történt, hogy kinai ifjak elégedetlenek voltak zsarnok uralkodójukkal s mert életüket is féltették a kegyetlen fejedelemtől, közös szándékkal elhatározták, hogy hajóra ülnek és uj hazát keresnek... És igy vándoroltak tovább, tovább, mig végre eljutottak Japánba."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18320   2018-06-23

Pompadour márkiné szerelmi kalandjai, élet- és jellemrajza / Akantisz Viktor

Európai országok történelme, Művelődéstörténet
történelmi személy, nő, Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson (1721-1764), Magyarország, 18. sz.

"XV. Lajos maga, ifjuságától fogva minden élvezetekben duskált, s ezért ezek valami kiváló vonzerőt nem gyakoroltak reá állandóan. Hamar megunta. Antoinette éles szemével kikutatta urának e gyöngéjét, s hasznára forditotta. Ügyesen tudta kerülni a királyt napokig, a ki annál jobban sovárgott utána..."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18319   2018-06-22

Heterociklusos vegyületek / Krajsovszky Gábor ; illusztrátor Juhász Ferencné, Zlatszky Nikoletta

Szerves kémia, Gyógyszerészet
heterociklusos vegyület, kémiai reakció, vegyrokonság, szintézis, szerves kémia

"Vízben az alapvegyületek (furán, pirrol, tiofén) rosszul oldódnak, de a hidrogénhíd-kötés révén az imidazol és a pirazol vízoldékony. UV-színképük lényegesen eltér a benzolétól. IR-színképükben csoport-gyűrűrezgések vannak. Jellemző a pirrol ?-NH sávja: 3400-3300 cm-1 (erős keskeny sáv)."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18318   2018-06-22

A raveloe-i takács : Regény / George Eliot ; fordító Kacziány Géza

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19. sz.

"Tizenöt év előtt vetődött Silas Marner Raveloeba; egyszerű, sápadt fiatal ember volt még akkor, kidülledt, rövidlátó, barna szemeivel, melyekről még közepes műveltségű és tapasztalatú emberek, semmi rosszat nem következtettek volna; azonban a parasztok, kik közé telepedett, rejtélyes sajátságokat tulajdonítottak..."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18317   2018-06-22

A helység kalapácsa ; János vitéz / Petőfi Sándor ; illusztrátor Akantisz Viktor, Telegdy László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A tündérnemzetség gyönyörű körében
S kedves Iluskája szerető ölében
Mai napig János vitéz ő kegyelme
Szép Tündérországnak boldog fejedelme."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18316   2018-06-22

A Magyar Posta függetlenné válásának története és az 1867. évi első magyar bélyegkiadás / Siposné Seregi Zsuzsanna ; szerkesztő Kmety Ottó

Postai szolgáltatások, Ipartörténet, Menedzsment, Gazdaságtörténet
postatörténet, postaügy, bélyeg, testülettörténet, Magyar Posta, Osztrák-Magyar Monarchia, Magyarország, 19. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, 1867, kiegyezés kora

"A levélben foglaltak világosan mutatják, hogy a bélyegkibocsátásról szóló két rendelet tervezete külön-külön készült, és csak egyeztetés céljából küldték meg. Az osztrák fél május 18-án már ismerte a magyar fél azon szándékát, hogy június 1-jén kívánja a bélyegeket forgalomba hozni..."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18336   2018-06-21

Lao-ce szenvedélye : Versek / Halmosi Sándor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"És ki fog száradni egyszer ez a szép, zöld völgy.
Minden vörös lesz benne, és hideg ezüst,
és barna és szürke. És akkor mindenkit
szólítani fognak, név szerint."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18315   2018-06-21

A magyar család / Gulácsy Irén

Család általában, Szociálpolitika
családvédelem, családpolitika, szociális gondoskodás, szociálpolitika, Magyarország, Horthy-korszak, 20. sz.

"... A magyar családvédelmi politika Magyarország kormányzójának 1935-ben elhangzott szavaiból kelt életre. Az államfő elérkezettnek látta az időt, hogy messzehangzó szóval figyelmeztesse közvéleményünket: kormány és társadalom nem nézhetik tovább tétlenül az egyke óriási és egyre még csak jobban terjedő pusztítását."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18314   2018-06-21

Egy élet közt / Házi Zsolt

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Az életben, ahogy a tengeren, nincs jó vagy rossz szélirány, csak a körülményekhez képest jól vagy rosszul állított vitorlák, hogy létezésünk keretei között navigálhassunk az önmagunkban rejlőhöz, egy olyan végállomáshoz, ahonnan indulhatunk - noha nem kell megérkeznünk sehova sem."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18313   2018-06-21

A magyar adóigazgatás és az uniós csatlakozás : Adózás / Őry Tamás

Pénzügy, bankügy, Gazdasági jog, Nemzetközi jog, Európai Unió
adózás, adóügy, pénzügy, jogharmonizáció, jogi szabályozás, Magyarország, Európai Unió

"E kiadvány szakmailag megalapozott, széles körű tájékoztatás ad az Európai Közösség jogsegély- és behajtási irányelvéről, a közösségi áfa-információcsere rendszerről, valamint ismerteti az úgynevezett arbitrációs egyezményt is. Képet kapunk továbbá arról, hogyan áll a hazai adóigazgatási szabályok harmonizációja és a szükséges intézményi háttér fejlesztése."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18312   2018-06-21

Ibrahim : A menta ízei / Halmosi Sándor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"... a sajtos rudat odaadtam egy hadakozó
koldusnak. Most az Ibrahim előtt ülök,
az Írottkő árnyékában. Panamakalapban.
A mentán érzem, mennyire sajog a szád."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18311   2018-06-21

Kékhagyó kedd : [Válogatás Franz Hodjak lírai életművéből] / Franz Hodjak ; fordító Halmosi Sándor

Kortárs világirodalom
német irodalom, Németország, Erdély, 20-21. sz.

"A nyúl lábat a banktetőn vonszol
Tristan Tzara kettővé oszol
nem kell a kés ki van tiltva
penészes kenyér a kedély lyukas finta..."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18310   2018-06-20                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom