KÉRI KATALIN: HOLDARCÚ, KARCSÚ CIPRUSOK (NŐK A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN) TEREBESS KIADÓ, BUDAPEST, 2003
Kéri Katalin:

Holdarcú, karcsú ciprusok


- Nők a középkori iszlámban -

Holdarcú, karcsú ciprusok (Nők a középkori iszlámban)

A kiadást támogatta a
Pécsi Tudományegyetem rektora

TEXTerebess No. 4.
Terebess Kiadó, Budapest, 2003


Köszönöm:
Al-Hilál Safa'á
Géczi János
Mohamed Eisa Shubail
segítségét


ISBN 963 9147 58 3
TE 98© 2002 Kéri Katalin
E-mail: kerikata@ajk.pte.hu
Web: http://nostromo.pte.hu/~carry

Kiadta a Terebess Kiadó Budapesten, 2003-ban
Web: http://terebess.hu


A kötetet tervezte és a kiadásért felel Terebess Gábor
Szerkesztette: Géczi János
Műszaki szerkesztő: Bozzay Kristóf
Késztette: Kamipress nyomda, könyvkötészetAz elektronikus változat lezárva 2003. május 11-én.
Ambrus Attila József    E-mail: ambrusa@ajk.pte.hu


Ez az elektronikus könyv az azonos című,
nyomtatásban megjelent kötet webes változata.


BEVEZETÉS

A NŐTÖRTÉNET MUSZLIM FORRÁSAI
 Jogi források
 Egyéb források

A NŐK MEGTÉLÉSE ÉS MINDENNAPJAI
 Arab nők az iszlám előtti időkben
 Az iszlám és a nők
 Születés és névadás
 Leánynevelés
 Házasság
   Muszlim tanítások a házasságról
   Esküvői szokások
   Anyaság
   Többnejűség az iszlámban
   Nemi kapcsolat a házasságban
   Válás
 A női lét keretei: hárem és fátyol
 Napi foglalatosságok

A NŐI SZÉPSÉG
 Az iszlám előtti kor nőeszménye
 A szépség köznapi és misztikus értelmezése
 A női szépség ábrázolása
   Általánosan használt allegóriák
   A női arc
   A női test
   Geoerotizmus
   A színek szimbolikája

A NŐI SZÉPSÉGÁPOLÁS
 A szépségápolás legfőbb színterei: a fürdők
 Nők a fürdőkben
 Illatszerek
 Öltözködés
 Ékszerek

HÍRES MUSZLIM NŐK A KÖZÉPKORBAN
 Mohamed hozzátartozói
 Tudósok
 Alkotóművészek
 Rabnők

ÖSSZEGZÉS

FORRÁSOK

IRODALOM

SZÓMAGYARÁZAT

SZÖVEGKÖZI ÁBRÁK FORRÁSA

NÉVMUTATÓ

JEGYZETEK


- Ez az elektronikus könyv - változatlan formában -
szabadon terjeszthető! -