A 21. század műveltsége

E-könyv az információs műveltségről


Címlap


Varga Katalin
I. Bevezetés


Zsák Judit
II. A műveltség fogalmának eredete és értelmezésének változásai


Varga Katalin
III. Az információs műveltség fogalma az európai és Európán kívüli kultúrákban


Mészárosné Szentirányi Zita
IV. Információs műveltség és e-esélyegyenlőség a magyar társadalomban


Mészárosné Szentirányi Zita
V. Az oktatási rendszer felelőssége és lehetőségei a digitális kultúra fejlesztésében. Egy vizsgálat eredményei


Varga Katalin
VI. Az információs műveltség szerepe az egész életen át tartó tanulásban


Béres Csaba Zoltán – Zsák Judit
VII. Új kihívások az e-önkormányzati szolgáltatások sikeressé tételében és azok összefüggései az információs műveltséggel


Zsák Judit
VIII. Oktatási tapasztalatok a Pécsi Tudományegyetemen


Hallgatóink munkáiból:
Herbert Tímea
IX. Segédanyag az általános iskolai történelem tanításhoz, késő-középkori Európa, 5-6. osztály


Írta:
Béres Csaba Zoltán,
Mészárosné Szentirányi Zita,
Varga Katalin,
Zsák Judit

Szerkesztette:
Varga Katalin

Szakmai lektor:
Agárdi Péter

Felelős kiadó:
Koltai Dénes

ISBN 978-963-642-254-7

Pécs, PTE FEEK
Könyvtártudományi Intézet, 2008


Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

Lezárva Pécs, 2008. szeptember 30-án

© PTE FEEK
Könyvtártudományi Intézet, 2008.
Minden jog fenntartva!