Hátra Kezdőlap Előre

Emesa
T Phoenicia Libanensis
R Homs város, Szr.

Emilia e Romagna régió
T Olaszország

Emmentáli-Alpok
T külső kristályos öv

Emőd
Forrás:kf(75.116)
T Borsod vármegye
borsodi Hegyköz

Encs
Forrás:kf(78)
T Abaúj-Torna vármegye
Cserehát

endogén völgy
M:Belső, geológiai erők hatására keletkezett völgy
F völgy
A hegyszoros

English channel
L La Manche

Entre Ríos tartomány
T Argentína

Enugu
LV Enugu szövetségi állam
Enugu város

Enugu szövetségi állam
HV Enugu
T Nigéria
P Enugu város

Enugu város
HV Enugu
T Enugu szövetségi állam

Eoli-szigetek
L Lipari-szigetek

Epeiros
F ókori Görögország
R Epirusz

Eperjes
Forrás:gyal(194)
F szabad királyi város
T Sáros vármegye

Eperjes-Tokaji-hegység
F Északnyugati-Kárpátok
P Slaneci-hegység
Zempléni-hegység

Ephesos
H Efezus
T Asia provincia
Ionia
R Szelcsuk

Epirus
T Római Birodalom

Epirusz
T Görögország
E Epeiros

Équateur tartomány
T Zaire
R Egyenlítői körzet, Kongó

Érchegység
F Cseh-Morva-medencei peremhegység

Erdély
M:Hagyományosan a történeti Erdély a csatolt részekkel (Partium) együtt. 1919 után - az osztályozás szempontjából - Románia korábban Magyarországhoz tartozó része
H Ardel
Erdélyország
Erdélység
Siebenbürgen
Transsylvania
T Kárpát-medence
P Erdély közigazgatási rendszere
erdélyi magyar irodalom
erdélyi magyarság
erdélyi szászok
erdélyi történeti-néprajzi táj
R Románia
E Erdély történelme
területi visszacsatolás
X Moldva

Erdély 1876-1920 között
M:az 1876:XXXIII.tc. vezette be a vármegyerendszert
Forrás:hun(658)gyal(439)
F Erdély közigazgatási rendszere
P Alsó-Fehér vármegye
Beszterce-Naszód vármegye
Brassó vármegye
Csík vármegye
Fogaras vármegye
Háromszék vármegye
Hunyad vármegye
Kis-Küküllő vármegye
Kolozs vármegye
Maros-Torda vármegye
Nagy-Küküllő vármegye
Szeben vármegye
Szilágy vármegye
Szolnok-Doboka vármegye
Torda-Aranyos vármegye
Udvarhely vármegye
R Erdély 1921-től
E Erdély 1876-ig
X erdélyi történeti-néprajzi táj
Magyarország 1876-1920 között
Székelyföld 1876-1920 között

Erdély 1876-ig
M:az 1876:XXXIII.tc. újjászervezte a teljes közigazgatást
Forrás:hun(658)gyal(439)
F Erdély közigazgatási rendszere
T Magyarorság 1723-1876 között
P Királyföld
Magyarok földje
Partium
Székelyföld 1876-ig
R Erdély 1876-1920 között
X erdélyi történeti-néprajzi táj

Erdély 1921-től
F Erdély közigazgatási rendszere
R Románia
E Erdély 1876-1920 között

Erdély közigazgatási rendszere
A Erdély 1876-1920 között
Erdély 1876-ig
Erdély 1921-től
T Erdély

Erdélyi határőrvidék
M:1762/64-1851 közötti közvetlen osztrák katonai közigazgatás
F Határőrvidék

erdélyi Hegyalja
Forrás:kf(109-113)hun(698-699)
HV Hegyalja
F erdélyi történeti-néprajzi táj
P Borbánd
Boroskrakkó
Celna
Felgyógy
Magyarigen
Oláhlapád
Sárd
Tövis helység
Vajasd

erdélyi Mezőség
Forrás:gyal(640)hun(716)
HV Mezőség
F erdélyi történeti-néprajzi táj
P Buza
Felső-Marosmente
Mezőbánd
Mocs
Nagysármás
Sajó mente
Szék
Uzdiszentpéter
X Beszterce-Naszód vármegye
Kolozs vármegye
Maros-Torda vármegye
Szolnok-Doboka vármegye

erdélyi történeti-néprajzi táj
Forrás:gyal(439)
F magyarországi történeti-néprajzi táj
A aradi Hegyalja
Barcaság
Borsa völgye
Dél-Erdély
erdélyi Hegyalja
erdélyi Mezőség
Erdőalja
Hátszeg-vidék
Hortobágy völgye
Hunyad
Kalotaszeg
Kenyérmező
Lápos mente
Szamos mente
Székelyföld
Torockó vidéke
T Erdély
X Erdély 1876-1920 között
Erdély 1876-ig

Erdélyi-Alpok
L Déli-Kárpátok

Erdélyi-havasok
L Déli-Kárpátok

Erdélyi-Középhegység
H Biharerdő
Erdélyi-szigethegység
Nyugati-havasok
F kárpát-medencei hegység
P erdélyi-középhegységi hágó
Tordai-hasadék

erdélyi-középhegységi hágó
F hágó
A Király-hágó
T Erdélyi-Középhegység

Erdélyi-medence
T Kárpát-medence

Erdélyi-szigethegység
L Erdélyi-Középhegység

Erdélyország
L Erdély

Erdélység
L Erdély

Erdőalj
L Unterwald

Erdőalja
Forrás:kf(91)
F erdélyi történeti-néprajzi táj
P Györgyfalva
Kolozs
X Kolozs vármegye

Erdőaranyos
Forrás:gyal(132)
T Nagysomkúti járás
X Kővár vidéke

Erdőbénye
Forrás:hun(611)
T Tokaj Hegyalja
Zemplén vármegye

Erdőcsokonya
Forrás:kf(69)gyal(763)
T Belső-Somogy
Somogy megye
Somogy vármegye

Erdőd
Forrás:gyal(130)kf(134)
T Krasznaköz
Szatmár vármegye

Erdődi járás
Forrás:gyal(130)
X Krasznaköz

Erdőgyarak
Forrás:gyal(60-61)
T Bihar vármegye
bihari Mezőség

Erdőhát
Forrás:kf(91-92)
LV bihari Erdőhát
hunyadi Erdőhát
nógrád-hevesi Erdőhát
szatmári Erdőhát
temesi Erdőhát

Erdőhátság
Forrás:gyal(440)
L hunyadi Erdőhát

Erdőhorváti
Forrás:hun(611)
T Abaúj-Torna vármegye
Tokaj Hegyalja

Erdők tava
F észak-amerikai tó
X Kanada

Erdőöv
H Fák határa
T hegység

Erdős-Kárpátok
L Alacsony-Beszkidek

Erdővidék
Forrás:hun(718.749-750)
T Székelyföld
P Barót
Köpec
Nagyajta
Vargyas
X Bardóc fiúszék
Miklósvár szék

Erfurt
T Thüringen

Erg
L homoksivatag

Ergene-alföld
T Balkán-félsziget

Erie-tó
F észak-amerikai tó
X Kanada

Eritrea
M:Államformája köztársaság
F észak-afrikai állam
P Asmera
E Eritrea régió

Eritrea régió
T Etiópia
R Eritrea

Erked
Forrás:kszn(6-7)
L Szilágyerked

Érmellék
Forrás:kf(93)gyal(441)
T Tiszántúl
P Érmihályfalvi járás
Margittai járás
Nagykárolyi járás
Székelyhidi járás
Tasnádi járás
X Bihar vármegye
Szatmár vármegye
Szilágy vármegye

Érmihályfalva
Forrás:gyal(441)kf(93)
T Bihar vármegye
Érmihályfalvi járás

Érmihályfalvi járás
Forrás:gyal(441)kf(93)
T Érmellék
P Érmihályfalva

Ernestin Hercegségek
L Szász Hercegségek

ERÓZIÓ
M:A természet erőinek felszínalakító munkája
H& talajerózió
F exogén folyamat
A defláció
derázió
Fluviatilis erózió
Glaciális erózió
E áramlás
kavitáció
X felületi aktivitás
talaj

Eróziós fennsík
F fennsík
A Allegheny-Cumberland-plató
Közép-szibériai-fennsík
Nyugat-Ausztrál-tábla

Erősd
Forrás:gyal(357)
T Barcaság
Háromszék vármegye

Erzsébet királynő szigetek
T Északnyugati területek szigetei
P Ellesmere-sziget

Erzsébetbánya
Forrás:hun(674)kf(138)kok(33)
H Oláhláposbánya
T Lápos mente
Szolnok-Doboka vármegye

Erzsébetváros
F szabad királyi város
T Kis-Küküllő vármegye

Es Suweida tartomány
T Szíria

Escuintla megye
T Guatemala

Esmeraldas tartomány
T Ecuador

Espaillat tartomány
T Dominikai Köztársaság

Espírito Santo szövetségi állam
T Brazília
P Vitória

Essequibo körzet
T Guayana

Essequibo-szigetek
T Guayana

Essex
T Kelet-Anglia

Estramadura tartomány
T Portugália
P Lisszabon
E Estramadura történelmi tartomány

Estramadura történelmi tartomány
R Estramadura tartomány
Ribatejo tartomány

Estremadura
L Extremadura autonóm körzet

Észak-Afrika
T Afrika
Mediterráneum
P észak-afrikai állam
észak-afrikai természeti táj

észak-afrikai állam
F afrikai állam
A Dzsibuti
Egyiptom
Eritrea
Etiópia
Maghreb ország
Nyugat-Szahara
Szudán
T Észak-Afrika

észak-afrikai természeti táj
F afrikai természeti táj
A Atlasz-vidék
Szahara földközi-tengeri szegélye
T Észak-Afrika

Észak-Amerika
T Amerika
P észak-amerikai állam
észak-amerikai folyó
észak-amerikai hegység
észak-amerikai sziget
észak-amerikai természeti táj
észak-amerikai tó

észak-amerikai állam
F amerikai állam
A Egyesült Államok
Kanada
T Észak-Amerika

észak-amerikai folyó
F amerikai folyó
A Albany folyó
Brazos
Churchill-folyó
Colorado-folyó1
Colorado-folyó2
Columbia-folyó
Connecticut
Delaware
Fraser
Hudson-folyó
Mackenzie
Mississippi-folyó
Nelson-folyó
Potomac
Río Grande
Sabine
Sacramento-folyó
Susquehanna
Szent Lőrinc-folyó
Trinity
Yukon-folyó
T Észak-Amerika

észak-amerikai hegycsúcs
F hegycsúcs
A Popocatépetl

észak-amerikai hegység
F amerikai hegység
A Appalache-hegység
Észak-amerikai Kordillerák
T Észak-Amerika

Észak-amerikai kontinens
T Amerikai kontinens

Észak-amerikai Kordillerák
HV Kordillerák
F észak-amerikai hegység
észak-amerikai természeti táj
P Alaszkai-hegység
Cascade-hegység
Colorado-fennsík
Colorado-sivatag
Columbia-fennsík
Columbia-medence
Nagy-medence
Parti-hegység
Sierra Nevada. Calif.
Sziklás-hegység

észak-amerikai sziget
F amerikai sziget
A Aleut-szigetek
Bermuda
Északnyugati területek szigetei
Grönland
Saint-Pierre és Miquelon
T Észak-Amerika

Észak-amerikai tengeri Kordillerák
L Parti-hegység

észak-amerikai természeti táj
F amerikai természeti táj
A Appalache-hegység
belső síkságok
Észak-amerikai Kordillerák
Labrador
Laurenciumi-pajzs
Mackenzie-medence
Parti-síkság
T Észak-Amerika

észak-amerikai tó
F amerikai tó
A Abitibi-tó
Amadjuak-tó
Athabasca-tó
Babine-tó
Baker-tó
Becharof-tó
Champlaini-tó
Clinton Colden-tó
Déli-indián-tó
Dubawnt-tó
Erdők tava
Erie-tó
Felső-tó
Garry-tó
Huron-tó
Illiamna-tó
Island-tó
Kis-Rabszolga-tó
Manitoba-tó
Mckay-tó
Melville-tó
Michigan-tó
Minto-tó
Mistassini-tó
Nagy-Medve-tó
Nagy-Rabszolga-tó
Nagy-Sóstó
Nettilling-tó
Nipigon-tó
Nipissing-tó
Okeechobeei-tó
Ontario-tó
Pontchartrain-tó
Red-tó
Rénszarvas-tó
Salvador-tó
Seul-tó
Simcoe-tó
St.-Clair-tó
St.-Jean-tó
Winnebago-tó
Winnipeg-tó
Winnipegosis-tó
Wollaston-tó
T Észak-Amerika

Észak-Anglia
T Anglia
P Cumberland
Durham
Man-sziget
Northumberland
Westmorland

észak-ausztrál-fennsíkok
T Nyugat-Ausztrál-tábla

Észak-Ázsia
T Ázsia
P észak-ázsiai állam
észak-ázsiai folyó
észak-ázsiai hegység
észak-ázsiai természeti táj

észak-ázsiai állam
F ázsiai állam
A Oroszország ázsiai része
T Észak-Ázsia

észak-ázsiai folyó
F ázsiai folyó
A Indigirka
Jenyiszej
Kolima
Léna
Ob
Olenyok
T Észak-Ázsia

észak-ázsiai hegység
F ázsiai hegység
A Birranga-hegység
Csukcs-hegység
Jablonovij-hegység
Kolima-hegység
Sztanovoj-hegység
Verhojanszki-hegység
T Észak-Ázsia

észak-ázsiai természeti táj
F ázsiai természeti táj
A szibériai nagytáj
T Észak-Ázsia

Észak-Brabant
T Hollandia
P 's-Hertogenbosch

Észak-burmai-hegyvidék
F délkelet-ázsiai hegység

Észak-Carolina
L North Carolina szövetségi állam

Észak-Ciprusi Török Köztársaság
F közel-keleti állam
T Ciprus szigete
X Európa

Észak-Csehország
T Csehország

Észak-Cshungcsang
T Koreai Köztársaság

Észak-Csolla
T Koreai Köztársaság

Észak-Dakota
L North Dakota szövetségi állam

Észak-Európa
T Európa
P Baltikum
észak-európai állam
észak-európai természeti táj
Skandinávia
X Irbeni-szoros
Kattegat
Oresund
Skagerrak

észak-európai állam
F európai állam
A balti állam
Finnország
Izland
skandináv állam
T Észak-Európa

észak-európai népek területe
F barbár népek területe
A normannok területe
skandinávok területe

észak-európai sziget
F európai sziget
A Ahvenanmaa
Bornholm
Faeroer-szigetek
Ferenc József föld
Fyn
Gotland
Hiiumaa
Izland szigete
Kolgujev-sziget
Lofoten
Medve-sziget
Novaja Zemlja
Öland
Saaremaa
Surtsey
Svalbard
Szolovecki-szigetek
Vajgacs-sziget
Vendsyssel-thy
Vesteralen
Zealand

észak-európai természeti táj
H Fennoskandia és Izland
F európai természeti táj
A Balti-pajzs
Finn-tönk
izlandi természeti táj
Karjalai-tönk
Skandináv-félsziget
Skandináv-hegyvidék
Svéd-tönk
T Észak-Európa

Észak-Hamgjong
T Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

Észak-Holland
H Ny-friesland
T Hollandia
P Amszterdam
Haarlem

Észak-Hvanghe
T Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

Észak-indiai alföld
H Hindusztán
F alföld
A Assami-síkság
Bengál-alföld
Gangesz-alföldje
Indus-alföld
T Hindusztáni-félsziget

Észak-Írország
T Nagy-Britannia
P Antrim
Armagh
Down
Fermanagh
Londonderry
Tyrone
Ulster

Észak-Jemen
M:1989 szeptemberéig
R Jemen

Észak-Karélia
L Pohjois-Karjala

Észak-Kaukázus és az Alsó-Don vidéke
T Oroszország európai része
P Csecsenföld
Dagesztán
Észak-Oszétia
Ingusföld
Kabard- és Balkárföld
Krasznodar tartomány
Rosztov terület
Sztavropol' tartomány

Észak-Kjongszang
T Koreai Köztársaság

Észak-Korea
L Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

Észak-Magyarország
T Magyarország
P Északkelet-Magyarország
Északnyugat-Magyarország

Észak-Mashonland
T Mashonaland

Észak-Matabeland
T Matabeland

Észak-Morvaország
T Csehország
E Cseh Szilézia
Morva Fejedelemség

Észak-Norvégia
T Norvégia
P Finnmark
Nordland
Troms

Észak-nyugati körzet
T Guayana

Észak-Orosz-hátság
F Kelet-európai hátság

Észak-Oszétia
T Észak-Kaukázus és az Alsó-Don vidéke
P Vlagyikavkaz

Észak-Phjongan
T Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

Észak-Rajna-Vesztfália
L Nordrhein-Westfalen

Észak-Rhodesia
M:1964.10.24-én lett független Zambia néven
L Zambia

Észak-Skócia
T Skócia
P Belső-Hebridák
Caithness
Külső-Hebridák
Orkney-szigetek
Ross- és Cromarty
Shetland-szigetek
Sutherland

Észak-Skót-felvidék
H Ben Wywis
Északnyugati-felföld
F nagy-britanniai hegység
T Angol-sziget

Észak-tiroli-Mészkőalpok
T Északi-Mészkőalpok
P Bajor-Alpok

Észak-Trondelag
T Trondelag

Észak-Vietnam
L Vietnami Demokratikus Köztársaság

Észak-Wales
T Wales
P Anglesey
Caernarvonshire
Denbighshire
Flintshire
Merionetshire

északi félgömb
F fégömbök

Északi igazgatási területek
A Amazonas megye
Ancash megye
Cajamarca megye
La Libertad megye, Peru
Lambayeque megye
Loreto megye
Piura megye
Tumbes megye

Északi kerület
T Izrael
P Akko
Názáret

Északi körzet
LV Északi körzet, Szud.
Északi körzet. Gh.

Északi körzet, Szud.
HV Északi körzet
T Szudán
E Núbia

Északi körzet. Gh.
HV Északi körzet
T Ghána

Északi tartomány, Délaf.
L North-West

Északi tartomány, Zamb.
T Északkelet-Rhodesia

Északi terület
L Northern territory

Északi-Appenninek
T Appenninek
P Apuanai-Alpok
Etruszk-Appenninek
Liguri-Appenninek

Északi-Downs
T Angol-sziget

Északi-Fokföld
L Northern Cape

Északi-Fríz-szigetek
F Fríz-szigetek
T Niedersachsen

Északi-jeges-tenger
L Jeges-tenger

Északi-Kárpátok
F Kárpátok
A Északkeleti-Kárpátok
Északnyugati-Kárpátok
P északi-kárpátoki hágó
északi-kárpátoki szoros

északi-kárpátoki hágó
F hágó
A Borsai-hágó
Duklai-hágó
Jablunkai-hágó
Lupkówi-hágó
Uzsoki-hágó
Vereckei-hágó
T Északi-Kárpátok

északi-kárpátoki szoros
F hegyszoros
A Branyiszkó-szoros
T Északi-Kárpátok

Északi-Középhegység
M:Legtágabban, szerkezetileg az Északi-Kárpátok déli peremhegysége
H Mátraerdő
H& Magyar-középhegység
F Északnyugati-Kárpátok
magyarországi hegység
magyarországi természeti táj
A Börzsöny
Bükk-hegység
Cserhát
Mátra
Zempléni-hegység

Északi-Mariana-szigetek
M:Az Amerikai Egyesült Államok teljes önkormányzattal rendelkező társult állama
F Egyesült Államok önkormányzattal rendelkező területe
mikronéziai sziget

Északi-Mészkőalpok
F Keleti-Alpok
P Allgäui-Alpok
Észak-tiroli-Mészkőalpok
Osztrák-Alpok
Salzburgi-Mészkőalpok

Északi-Sarkvidék
L Arktisz

Északi-sziget
T Új-Zéland
P Auckland tartomány
Hawkes bay tartomány
Taranaki tartomány
Wellington tartomány

Északi-Sziklás-hegység
H Kanadai-Kordillerák
T Sziklás-hegység
P Columbia-hegység

Északi-tenger
F peremtenger
T Atlanti-óceán
P Hardanger-fjord
Oslo-fjord
Sogne-fjord
X Elba-folyó
Rajna
Temze

Északi-Urál
F Urál-hegység

Északkelet-Afrika
T Kelet-Afrika
P Abesszin-árok
Afar-síkság
Etióp-magasföld
Szomáli-félsziget

Északkelet-kínai-alföld
L Mandzsu-medence

Északkelet-Magyarország
T Észak-Magyarország
Kelet-Magyarország

Északkelet-Rhodesia
T Zambia
P Északi tartomány, Zamb.
Keleti tartomány, Zam.
Luapula tartomány

Északkeleti tartomány, Gh.
H Fehér-Volta vidéke
T Ghána

Északkeleti tartomány, Ke.
T Kenya
P Wajir

Északkeleti-Kárpátok
M:A Duklai- és a Borgói-hágó között terül el
F Északi-Kárpátok
A Alacsony-Beszkidek
Gorgánok
Keleti-beszkidek
Máramarosi-havasok
Vihorlát

Északnyugat-Anglia és Yorkshire
T Anglia
P Cheshire
Lancashire
Yorkshire

Északnyugat-Magyarország
T Észak-Magyarország
Nyugat-Magyarország

Északnyugat-Rhodesia
T Zambia
P Barotseland
Déli tartomány, Zam.
Északnyugati tartomány, Za.
Központi tartomány, Zam.
Nyugati tartomány, Zam.

Északnyugat-Szilézia
L Alsó-Szilézia

Északnyugati határvidék
T Pakisztán
P Baltisztán
Peshawar

Északnyugati tartomány
LV Északnyugati tartomány, Gh.
Északnyugati tartomány, Za.

Északnyugati tartomány, Gh.
H Fekete-Volta vidéke
HV Északnyugati tartomány
T Ghána

Északnyugati tartomány, Za.
HV Északnyugati tartomány
T Északnyugat-Rhodesia

Északnyugati területek
L Northwest territories

Északnyugati területek szigetei
F észak-amerikai sziget
T Northwest territories
P Erzsébet királynő szigetek

Északnyugati-felföld
L Észak-Skót-felvidék

Északnyugati-Kárpátok
M:Dévénytől a Duklai-hágóig terjed
H Nyugati-Kárpátok
F Északi-Kárpátok
A Árvai-Magura
Branyiszkó-hegység
Eperjes-Tokaji-hegység
Északi-Középhegység
Fehér-Kárpátok
Jávornik-hegység
Kis-Fátra
Kis-Kárpátok
Liptói-Magura
Nagy-Fátra
Nyugati-Beszkidek
Szepesi-Magura
Szlovák-érchegység
Tátra

Esztergom
Forrás:gyal(194)
F szabad királyi város
T Esztergom vármegye

Esztergom vármegye
Forrás:gyal(443-444)
T Dunáninneni kerület
Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
P Esztergom
Párkány
X Dunántúl
Garam mente

Esztergom-Komárom megye
F magyarországi megye
T Magyarország 1989-től
P Komárom
Pilisszentlélek
Tatabánya
E Komárom megye
Komárom vármegye

Észtország
M:Közigazgatási beosztás: 15 kerület, 6 városi kerület
F balti állam
P Hiiumaa
Saaremaa
Tallin
X Csúd-tó
Pszkovi-tó

Etióp-magasföld
F vulkáni fennsík
T Északkelet-Afrika

Etiópia
H Abesszínia
F észak-afrikai állam
P Arusi régió
Bale régió
Begemdir és Simen régió
Eritrea régió
Gemu Gefa régió
Gojam régió
Harer régió
Ilubabor régió
Kefa régió
Shewa régió
Sidamo régió
Tigre régió
Welega régió
Welo régió
E Aethiopia
Akszumi Királyság
X Tana-tó
Turkana-tó

Etna
F európai hegycsúcs
T Szicíliai-Appenninek
X Olaszország

Etruria
T Italia provincia

Etruszk-Appenninek
T Északi-Appenninek

Euboia
F ókori Görögország
R Evia

Eufrátesz
F közel-keleti folyó
X Perzsa-öböl

Euhesperides
H Berenike
T cyrenaicai Pentapolisz
R Bengázi város

Eurázsiai kontinens
F Kontinens
P Ázsiai kontinens
Európai kontinens

eurázsiai sztyeppe
F Sztyepp
P Keleti sztyeppe
Nyugati sztyeppe

Eurázsiai-hegységrendszer
M:Afrika északnyugati partjaitól a Nagy-Szunda-szigetekig húzódó fiatal győrűdéses hegységrendszer
F hegységrendszer
P Alpok
Appenninek
Arakán-hegység
Atlasz-hegység
Balkán-hegység
Betikai-Kordillerák
Dinári-hegység
Himalája
Hindukus
Karakoram
Kárpátok
Kopet-Dag
Pamír
Pireneusok
Torosz-hegység
Zagrosz-hegység

Európa
H& európai biztonság
F földrész
P Dél-Európa
Észak-Európa
európai állam
európai folyó
európai hegység
európai mocsár
európai sziget
európai természeti táj
európai tó
Független Államok Közössége
Kelet-Európa
Közép-Európa
Nyugat-Európa
X Ciprus
Észak-Ciprusi Török Köztársaság

Europa Meridionalis Orientalis
F ókori történeti táj
A Dacia
Dalmatia
Illyria
Moesia
Noricum
Pannonia
Rhaetia
Sarmatia Europaea
Thracia történeti táj

európai állam
F újkori állam
A dél-európai állam
észak-európai állam
Európai Unió
kelet-európai állam
közép-európai állam
nyugat-európai állam
T Európa

európai folyó
F folyóvíz
A Arno
Dnyeper
Dnyeszter
Don
Duna
Ebro
Elba-folyó
Garonne
Guadalquivir
Guadiana
Isonzo
Lima-folyó
Loire
Néva
Odera
Rajna
Rhone
Szajna
Tajo
Temze
Tevere
Urál-folyó
Visztula
Volga
T Európa

európai hegycsúcs
F hegycsúcs
A Barre des Écrins
Brocken
Cime du Gélas
Dom
Dufourspitze
Etna
Finsteraarhorn
Fluchthorn
Gerlahfalvi-csúcs
Gran Paradiso
Grossglockner
Hopok
Jungfrau
Kékes
Lyskamm
Marmolada
Matterhorn
Moldoveanu
Mont Blanc-csúcs
Mont Maudit
Monte Viso
Mulhacén
Muszala
Olimposz-csúcs
Parseier Spitze
Pico de Aneto
Piz Bernina
Sonnenhorn
Triglav-csúcs, Bulg.
Triglav-csúcs, Szlov.
Weisshorn
Zugspitze

európai hegység
F hegység
A Alpok
Appenninek
Ardennek
balkán-félszigeti hegység
Francia-középhegység
Ír-szigeti hegység
kárpát-medencei hegység
Kárpátok
közép-európai-hegyvidék
nagy-britanniai hegység
pireneusi-félszigeti hegység
Skandináv-hegyvidék
Urál-hegység
Vogézek
T Európa

Európai kontinens
T Eurázsiai kontinens

európai mocsár
F mocsár
A magyarországi mocsár
Pripjaty-mocsár
T Európa

európai sziget
F tengeri sziget
A dél-európai sziget
észak-európai sziget
nyugat-európai sziget
T Európa

európai természeti táj
F természeti táj
A dél-európai természeti táj
észak-európai természeti táj
kelet-európai természeti táj
közép-európai természeti táj
nyugat-európai természeti táj
T Európa

európai tó
F
A Boden-tó
Csúd-tó
Fehér-tó
Ijssel-tó
Inari
Kallavesi
Léman-tó
Loch ness
Maelaren
magyarországi tó
Ochridi-tó
Onyega-tó
Oulujaervi
Paeljaenne
Pielinen
Pszkovi-tó
Saimaa
Topozero-tó
Trasimeno-tó
Vaenem
Vaettern
Vigozero-tó
T Európa

Európai Unió
M:Az Európai Gazdasági Közösségből (EGK), Európai Közösségből, Közös piacból kialakult állam
F európai állam
X nemzetközi szervezet
páneurópai mozgalom

Eusebia
H Mazaca
R Caesarea, Cappadocia

Evenkiföld
T Krasznojarszk terület

Evia
T égei-tengeri sziget
E Euboia

Exmoor
T Angol-sziget

exogén völgy
M:Külső erők alakító munkája nyomán keletkezett völgy
F völgy
A deflációs völgy
deráziós völgy
fluviatilis völgy
glaciális völgy

Extremadura
M:Az Ibériai-félsziget keresztény visszahódítása idején a mór területeken már kívül eső övezetek megjelölésére használták
LV Extremadura autonóm körzet
Extremadura-medence

Extremadura autonóm körzet
H Estremadura
HV Extremadura
T Spanyolország

Extremadura-medence
HV Extremadura
T Spanyol-Mezeta

Eyja-fjord
F Fjord
T Grönlandi-tenger
X Izland szigete

Eyre-félsziget
T Nyugat-Ausztrál-tábla

Eyre-tó
F ausztráliai tó

Eyre-tó-alföldje
F közép-asztrál-alföldek
P Nagy-artézi medence

Faeroer-szigetek
H Feröer
F észak-európai sziget
T Dánia

fagysivatag
L jégsivatag

Faial-sziget
T Azori-szigetek

Faiyúm kormányzóság
H El-Faiyúm
T Egyiptom

Fajsz
Forrás:kf(83)
T Dunamellék
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Fák határa
L Erdőöv

Falam
T Chin szövetségi állam

Falcón szövetségi állam
T Venezuela
P San Juan de Los

Falkland-szigetek
H Malvinas
F dél-amerikai sziget
Nagy-Britannia külbirtoka
P Déli-Georgia és a Déli-Sandwich szigetek
X Argentína

falu
H Község
HV határ
vidék
F közigazgatási egység
település
A hegyközség
E falusi turizmus
önkormányzat
X mezőgazdaság
tanya

Fano
T Maritime Pentapolisz

Farád
Forrás:gyal(728)hun(351)
T Rábaköz
Sopron vármegye

Farafirah-oázis
F oázis

Farim körzet
T Bissau-Guinea

Farkasfalva
Forrás:gyal(792.823)
T Szepesi lándzsások kerülete

Farkaslaka
Forrás:hun(779)kf(153)
T Nyikó mente

Farnas
Forrás:gyal(541)
T Felszeg
Kolozs vármegye
X Bánffyhunyadi járás
mócok

Fars tartomány
T Irán
P Shiráz

Fatimida Kalifátus
M:Siita arab uralkodóház 969-1171 között az Arab Birodalomban. Hatalmuk végül Egyiptomra korlátozódott Kairó fővárossal
H Kairói Kalifátus
F Arab Birodalom
kalifátus
P Miszr
R Ajjubida Szultánság
E Abbászida Kalifátus

fátlan öv
H növényzeti határ
T hegység

Fátlan-síkság
H Nullarbor plain
T Nyugat-Ausztrál-tábla

FAUNA
H állatvilág
H& féregfauna
madárvilág
F bioszféra
P állat

Faxaflói
F tengeröböl
T Grönlandi-tenger
X Izland szigete

Federal Capital territory
H Szövetségi fővárosi terület
T Nigéria
P Abuja

fégömbök
A déli félgömb
északi félgömb
keleti félgömb
nyugati félgömb
T földfelszín

Fehér-Kárpátok
F Északnyugati-Kárpátok

Fehér-Körös
R Körös

Fehér-Körös völgye
M:1744-ig Zaránd vármegyéhez tartozott
Forrás:gyal(881)hun(684)kf(93)
T Tiszántúl
P Borosjenő
Borossebes
Nagyhalmágy
X Arad vármegye

Fehér-Nílus
R Nílus

Fehér-tenger
F intrakontinentális beltenger
T Barents-tenger
P Kandalaksai-öböl

Fehér-Tisza
R Tisza

Fehér-tó
F európai tó
X Oroszország európai része

Fehér-Volta vidéke
L Északkeleti tartomány, Gh.

Fehéregyháza
Forrás:kf(81)
T Dél-Erdély
Nagy-Küküllő vármegye

Fehérorosz-hátság
F Kelet-európai hátság

Fehéroroszország
M:Belorusszia, Belarusz
H Belorusszia
F kelet-európai állam
T Független ÁllamokKözössége európai része
P Breszt terület
Gomel terület
Grodno terület
Minszk terület
Mogilev terület
Vitebszk terület

Fehérszék
Forrás:gyal(132)
T Nagysomkúti járás
Szatmár vármegye
X Kővár vidéke

Fejér megye
F magyarországi megye
T Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között
Magyarország 1989-től
P Székesfehérvár
Tác

Fejér vármegye
Forrás:gyal(452)
T Dunántúli kerület
Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1921-1938 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
P Csór
Moha helység (2)
Nádasdladány
Székesfehérvár
X Bakony
Dunántúl
Mezőföld
Vértesalja

Fejér vármegyei Sárrét
Forrás:kf(164-166)mnl4(430)
H Sármellék
HV Sárrét
T Dunántúl
P Csór
Moha helység (2)
Nádasdladány
X Veszprém vármegye

fejlett ország
F újkori állam

fejlődő ország
H Harmadik világ
F újkori állam
X analfabétizmus
gyarmati kérdés
gyarmatosítás
hátrányos helyzetű
népességnövekedés
születésszabályozás

Feket-Körös
R Körös

Fekete-erdő
F Német-középhegyvidék

Fekete-Körös völgye
Forrás:kf(93-94)
T Bihar
P Belényes
Belényessonkolyos
Belényesújlak
Bélfenyér
Gyanta helység
Kisháza
Kisnyégerfalva
Körösjánosfalva
Köröstárkány
Magyarremete
Tenke
Tenkeszéplak
Várasfenes
X Bihar vármegye

Fekete-tenger
H Pontos Euxeinos
F interkontinentális beltenger
T Földközi-tenger
P Azovi-tenger
X Dnyeper
Dnyeszter
Duna
Márvány-tenger

Fekete-tengeri régió
T Törökország
E Kastamonu történelmi tartomány
Sivas és Trabzon vidéke

Fekete-Tisza
R Tisza

Fekete-Volta vidéke
L Északnyugati tartomány, Gh.

Feketehalom
Forrás:gyal(357)
T Barcaság
Brassó vármegye

Feketeügy
R Olt

Felcsík
Forrás:hun(658)gyal(784)
T Csíkszék

Felföld
M:A történeti MO-on az Alföldhöz (Kis- és Nagyalföld) viszonyítva a Dunától és a Tiszától É-ra eső hegyes vidék a mai É-i középhegységgel együtt
Forrás:gyal(458)hun(459)
H Felső-Magyarország
Felsőmagyarország
F magyarországi történeti-néprajzi táj
P abaúji Hegyköz
Barkóság
beregi Tiszahát
Bodrogköz
Bolhád
borsodi Hegyhát
borsodi Hegyköz
Bükk-hegység
Cserehát
Cserhát
Galyaság
Garam mente
Gömör
Harangod
Hegyentúl
Heves-borsodi dombság
Karancsalja
Máramaros
Mátraalja
nógrád-hevesi Erdőhát
Palócföld
pozsonyi Hegyalja
Szepesség
Szerenye
Tóhát
Tokaj Hegyalja
ungi Tiszahát
Zoborvidék
R Felvidék
X Abaúj-Torna vármegye
Árva vármegye
Bars vármegye
Bereg vármegye
Borsod vármegye
Dunabalpart
Dunáninneni kerület
Gömör és Kishont vármegye
Hont vármegye
Liptó vármegye
Nógrád vármegye
Nyitra vármegye
Pozsony vármegye
Sáros vármegye
Szepes vármegye
Tiszajobbpart
Tiszáninneni kerület
Trencsén vármegye
Turóc vármegye
Ung vármegye
Zemplén vármegye
Zólyom vármegye

Felgyógy
Forrás:hun(698-699)
T Alsó-Fehér vármegye
erdélyi Hegyalja

Felka
Forrás:gyal(194.792)
F szepesi város
T Szepes vármegye

Felmér
Forrás:gyal(102.667)
T Nagy-Küküllő vármegye
Nagysink szék

Felpéc
Forrás:gyal(73)
F szabad királyi város
T Győr vármegye
Sokoróalja

Felső-Ausztria
L Oberösterreich

Felső-Bodrogköz
Forrás:hun(611-612)kf(72)
T Bodrogköz

Felső-Csallóköz
Forrás:gyal(399)
L Föltáj

Felső-Duna
M:A forrástól a Dévényi-kapuig - minden mértékadó kézikönyv szerint. A Dévényi-kapunál éri el az Alpok és a Kárpátok határvonalát
M:Az ETO magyar kiadásai a német felosztást követik: a forrástól Passauig
T Duna

Felső-Egyiptom
H Thebais
T Óegyiptomi Birodalom

Felső-Fehér vármegye
M:1744-ben vált ki az egységes Fehér vm-ből, s 1876-ban beolvadt Nagy-küküllő, Háromszék, Udvarhely, Fogaras és Szeben vármegyékbe
Forrás:gyal(455)
T Magyarok földje

Felső-Guinea
H nyugat-afrikai természeti táj
F afrikai természeti táj
T Nyugat-Afrika
P Adamaua-fennsík
Felső-guineai-hátság
Parti síkságok

Felső-guineai-hátság
T Felső-Guinea

Felső-Klisszura
M:Drenkovától a Greben-szikláig terjedő szakasz
T Klisszura

Felső-Lotaringia
M:A 12. századtól, Alsó-Lotaringia megszünésétől a déli részt egyszerúen Lotaringiának kezdték nevezni
T Lotaringia

Felső-Magyarország
Forrás:kf(95-97)gyal(458)
L Felföld

Felső-Marosmente
Forrás:kf(145-146)
T erdélyi Mezőség
P Disznajó
Holtmaros
Magyaró
Marosvécs

Felső-Nílus körzet
T Szudán

Felső-Nílus-medence
F földfelszíni medence
T Szudán-vidék

Felső-Pfalz
M:Észak-Bajorországban helyezkedik el, s története legnagyobb részében bajorország része volt
T Bajorország
Pfalz

Felső-Rajnai-árok
F földfelszíni árok
T Német-középhegyvidék

Felső-Szigetköz
Forrás:gyal(795)kf(179-180)
T Szigetköz
X Moson vármegye

Felső-Szilézia
H Délkelet-Szilézia
T Porosz Szilézia
P Osztrák Szilézia

Felső-tó
F észak-amerikai tó
X Kanada

Felső-Volta
L Burkina Faso

Felső-Zaire körzet
T Kongói Demokratikus Köztársaság
E Haut-Zaire tartomány

Felsőbánya
Forrás:gyal(194)
F királyi szabadalmazott bányaváros
szabad királyi város
T Szatmár vármegye

Felsőboldád
Forrás:gyal(130)kf(134)
T Krasznaköz
Szatmár vármegye

Felsőbotfalu
Forrás:gyal(357)
T Botfalu

Felsőhangony
Forrás:hun(517)kf(67)
T Hangony

Felsőháromszék
Forrás:gyal(499.784)hun(658)
T Háromszék
P Kézdi szék

Felsőhegy
Forrás:gyal(821)kf(186)
T Bács-Bodrog vármegye
Tiszamente

Felsőhomoród
Forrás:gyal(130)kf(134)
T Krasznaköz
Szatmár vármegye

Felsőkabol
Forrás:gyal(45-46)
T Bács-Bodrog vármegye
Sajkás vidék

Felsőmagyarország
Forrás:gyal(458)kf(95-97)
L Felföld

Felsőmedves
H Kismedves
HV Medves
T Vas vármegye

Felsőőr
Forrás:gyal(697-698)kf(97-98)
T Felsőőrség
Vas vármegye

Felsőőr vidéke
Forrás:gyal(697-698)
L Felsőőrség

Felsőörs
T Veszprém megye

Felsőőrség
Forrás:gyal(697-698)
H Felsőőr vidéke
Oberwarth
T Őrség
P Alsóőr
Felsőőr
Őriszentmárton
Őrisziget
Pinkafő
Vasjobbágyi
Vasvörösvár
X Vas vármegye

Felsősófalva
Forrás:kf(168)
T Sóvidék
Udvarhely vármegye

Felsőszopor
Forrás:kf(150-151)
T Sopron vármegyei nagyerdő

Felsőszőcs
Forrás:hun(674)kf(138)kok(33)
T Lápos mente
Szolnok-Doboka vármegye

Felsőtyukos
Forrás:gyal(101.586)
T Kőhalom szék
Nagy-Küküllő vármegye

Felszeg
Forrás:kf(123-124)
T Kalotaszeg
P Bánffyhunyad
Bedecs
Deréte
Farnas
Havasrekettye
Havasrogoz
Jákótelke
Kalotabikal
Kalotaszentkirály
Ketesd
Kiskalota község
Körösfő
Magyarbikal
Magyargyerőmonostor
Magyarókereke
Magyarvalkó
Meregyő
Nagykalota
Sárvásár
Sebesvár
Székelyjó
Sztána
Zentelke
Zsobok
X Bánffyhunyadi járás

félsziget
A Appennini-félsziget
Arab-félsziget
Balkán-félsziget
Csukcs-félsziget
Hindusztáni-félsziget
Indokínai-félsziget
Jylland
Kamcsatka-félsziget
Kis-Ázsia
Kola-félsziget
Krím-félsziget
Peloponnészosz-félsziget
Pireneusi-félsziget
Skandináv-félsziget
Yucatán-félsziget
T szárazföld

felszín alatti víz
H rétegvíz
H& felszín alatti víz hidrológiája
F hidroszféra
víz
A bányavíz
karsztvíz
talajvíz
termálvíz
T vízkészlet
X potamológia
vízszintsüllyesztés

felszíni moréna
F moréna
A homlokmoréna
középmoréna
oldalmoréna

felszíni víz
F víz
A állóvíz
folyóvíz
forrásvíz
tengervíz
T vízkészlet
X hullámzás
tározó

Felvidék
M:A régi Magyarország északi - többnyire szlovákok által lakott, ill. hegyvidéki - része. 1919 után a mai Szlovákia
Forrás:kf(95-97)
T Kárpát-medence
P felvidéki magyar irodalom
felvidéki magyarság
felvidéki szászok
R Szlovákia
E Felföld
területi visszacsatolás

Felvinc
Forrás:gyal(343.784)
T Aranyosszék
Torda-Aranyos vármegye

Fen-síkság
T Angol-sziget

fenékmoréna
F moréna
E belső moréna
középmoréna

Fenékpuszta
T Zala megye
X Morva Fejedelemség

Fennoskandia és Izland
L észak-európai természeti táj

Fennoszarmácia
F hajdani kontinens
X karéliai hegységképződés

fennsík
M:Síkság 200 m tengerszint feletti magasság fölött. Jellemzőjük a kis domborzati szintkülönbség, és a nagy tengerszint feletti magasság
F síkság
A Eróziós fennsík
hegységközi fennsík
tektonikus fennsík
vulkáni fennsík
T hegység

Fenyér
Forrás:hun(329)kf(98-99)
H Heideboden
Nyulasok földje
T Kisalföld
X Heidebauern
Moson vármegye

Fényeslitke
Forrás:ROM(58)
T Rétköz
Szabolcs vármegye

Ferenc József föld
F észak-európai sziget
T Arhangel'szk terület

Fermanagh
T Észak-Írország

Feröer
L Faeroer-szigetek

Fertő
Forrás:kf(99-100)
L Fertő-vidék

Fertő-tó
F magyarországi tó

Fertő-vidék
Forrás:hun(318-319)kf(99-100)
H Fertő
T Kisalföld
X Moson vármegye
Sopron vármegye

Fezzan tartomány
T Egyesült Líbiai Királyság

Fidzsi-szigetek
F Melanéziai állam
melanéziai sziget
P Suva

Fife
T Közép-Skócia déli része

Filippi
L Philippi

Filisztea
M:Nem sémi, hanem indoeurópai nép a filiszteusok. Folyamatos harcban álltak Izraellel
F ókori állam
P filiszteai Pentapolisz
Joppe

filiszteai Pentapolisz
F Pentapolisz
T Filisztea
P Ashdod
Askelon
Ekron
Gath
Gáza

Fingal-barlang
T Staffa-sziget

Finn-öböl
F tengeröböl
T Balti-tenger
X Néva

Finn-tóhátság
T Finn-tönk

Finn-tönk
F észak-európai természeti táj
P Finn-tóhátság
Maanselkä
Salpausselkä
Suomenselkä

Finnmark
M:Norvégia lappok által lakott tartománya
F Lappföld
T Észak-Norvégia

Finnország
F észak-európai állam
P Ahvenanmaa
Häme
Keski-Suomi
Kuopio
Lappi
Mikkeli
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Turku és Pori
Uusima
Viipuri
X fennica
Inari
Kallavesi
Oulujaervi
Paeljaenne
Pielinen
Saimaa
skandináv állam
Skandináv-félsziget

Finsteraarhorn
F európai hegycsúcs
T Berni-Alpok
X Svájc

Fiume
M:1779-1918 között "Koronához csatolt külön testként" közvetlenül Magyarországhoz tartozott. 1945-ig Olaszország része
Forrás:gyal(204)
T Magyarország 1876-1920 között
R Rijeka
X Modrus-Fiume vármegye

Fjord
M:Meredek sziklafalak között benyúló keskeny tengeröböl
F tengeröböl
A Eyja-fjord
Hardanger-fjord
Oslo-fjord
Sogne-fjord
Trondheim-fjord
Vags-fjord
Varanger-fjord
T tenger

Fläming
F Közép-európai végmorénasor

Flaminia
T Italia Annonaria

Flandriai-alföld
F Közép-európai marsch

Flevoland
T Hollandia
P Lelystad

Flinders-hegység
F dél-ausztráliai hegység

Flintshire
T Észak-Wales

Flores-sziget
T Sumbawa-szigetek

Flores-szigetek
T Azori-szigetek

Florianópolis
T Santa Catarina szövetségi állam

Florida szövetségi állam
T Egyesült Államok
P Tallahassee

Fluchthorn
F európai hegycsúcs
T Silvretta-csoport
X Ausztria
Svájc

FLUVIATILIS ERÓZIÓ
M:A folyó víz felszínalakító munkája
F Erózió
R fluviatilis völgy

fluviatilis völgy
M:A víz felszín-alakító munkája nyomán keletkezett völgy
F exogén völgy
A folyóvölgy
Horhos
E Fluviatilis erózió

Fly
F új-guineai folyó
X Korall-tenger

Fogadjisten
M:moldvai község, Szucsava megyében
Forrás:gyal(649)
T Bukovina

Fogaras vármegye
Forrás:hun(659)gyal(467)
T Erdély 1876-1920 között
Magyarország 1876-1920 között
P Földvár (1)
Kerc
Kolun
Oláhújfalu
Oprakercisora
X Dél-Erdély
Fogaras vidék

Fogaras vidék
M:1762-1861 között elzálogosítva a szász universitásnak, 1876-tól pedig Fogaras vmegye része
Forrás:gyal(467)
T Magyarok földje
X Fogaras vármegye

Fogarasi-havasok
F Déli-Kárpátok
P Moldoveanu

Fogo-sziget
T Sotavento kerület

Fok
LV hegyfok
partfok

Fok-hegység
F dél-afrikai hegység
T Fokföld

Fokföld
F dél-afrikai természeti táj
P Fok-hegység

Fokváros
L Cape Town

folyami sziget
F sziget
A dunai sziget
T szárazföld

Folyótorkolat
L folyóvíz

Folyóvidék tartomány
T Szenegál

folyóvíz
M:Folyó, patak, ér, csatorna
H Folyótorkolat
vízfolyás
F Élővíz
felszíni víz
hidroszféra
A afrikai folyó
amerikai folyó
ausztráliai folyó
ázsiai folyó
európai folyó
holtág
magyarországi folyóvíz
óceániai folyó
patak
Vízcsatorna
vízesés
T szárazföld
vízrajz
E forrásvíz
X ártér
árvíz
deltavidék
gát

folyóvölgy
F fluviatilis völgy
A hasadékvölgy
kanyon
vádi
völgyszoros

Fonyód
T Somogy megye

Forgácskút
Forrás:gyal(541)
T Alszeg
Kolozs vármegye
X Hidalmási járás
mócok

Formigas-szigetek
T Azori-szigetek

Formosa
LV Formosa tartomány
Formosa város, Arg.
Formosa város, Braz.
Formosa-öböl
Formosa-sziget
Formosa-vízesés

Formosa tartomány
HV Formosa
T Argentína
P Formosa város, Arg.

Formosa város, Arg.
HV Formosa
T Formosa tartomány

Formosa város, Braz.
HV Formosa
T Goiás szövetségi állam

Formosa-öböl
HV Formosa
T Szomáliai-öböl

Formosa-sziget
HV Formosa
F atlanti-óceáni afrikai sziget
X Bissau-Guinea

Formosa-vízesés
HV Formosa
F vízesés
T Culuene-folyó

forró öv
L forró égöv

Forrófalva
Forrás:gyal(649)kok(33)kf(149)
T Bacau megye
moldvai Mezőség

Fort-Lamy
L N'djamena

Fortaleza
T Ceará szövetségi állam

Fouta Djalon
F Szudán-vidéki hegység

Fő-sziget
L Angol-sziget

Föld
M:A Naprendszer belülről számított harmadik bolygója, a a legnagyobb az ún. belső bolygók közül
F bolygó
P földrész
szerves szféra
szervetlen szféra
X földgömb
Nap
= földbirtok
talaj
termőföld

Földcsúcs
T szárazföld

Földes
M:1876-ig Szabolcs vármegye része
Forrás:gyal(495)hun(193-200)
T Hajdú vármegye

földfelszín
F litoszféra
P Égöv
fégömbök
hajdani kontinens
szárazföld
világtenger

földfelszíni árok
M:A földkéreg süllyedésével keletkezett hosszanti mélyedés
HV Árok
A Arab-afrikai-árokrendszer
Felső-Rajnai-árok
Glen More-árok
T szárazföld

földfelszíni medence
M:Tengerszint feletti magasságtól független földtani alakzat. Minden oldalról befeé néző lejtőkkel határolt, zárt vagy egy helyen nyitott földfelszíni mélyedés. Keletkezhet besüllyedéssel, kimélyítéssel, körülsáncolással, vagy felgyűrődéssel
HV medence
A Afgán-medence
Aragóniai-medence
Ararát-síkság
Columbia-medence
Csád-medence
Dzsungária
Felső-Nílus-medence
Irrawaddy-medence
Kalahári-medence
Kárpát-medence
Kasmíri-medence
Katmandui-medence
Khorat-fennsík
Kongó-medence
Mandzsu-medence
Niger-medence
Perzsa-medence
Tarim-medence
T szárazföld

földkéreg
L tektonika

Földközi-tenger
H Internum mare
Intestinum mare
Mediterraneum mare
F interkontinentális beltenger
T Atlanti-óceán
P Adriai-tenger
Égei-tenger
Fekete-tenger
Jón-tenger
Krétai-tenger
Ligur-tenger
Márvány-tenger
Tirrén-tenger
X Ebro
Mediterráneum
Nílus
Rhone

Földközi-tenger vidéke
L Mediterráneum

földmag
F litoszféra

földnyelv
T szárazföld

földrész
M:A Föld szárazföldjeinek legnagyobb földrajzi területi egysége. Kontinensből és/vagy szigetekből álló történeti-humángeográfiai egység
H világrész
F szárazföld
A Afrika
Amerika
Ausztrália és Óceánia
Ázsia
Európa
Sarkvidék
T Föld
geomorfológia
P tengeri sziget
X Atlantisz
= Kontinens

földszoros
M:A szárazföld két partvonal közötti igen keskeny részei. A szárazföld nagyob darabjait kapcsolják egymáshoz. Legtöbbjüket a hajózás megkönnyítése miatt csatornával átvágták
F szoros
A Aucklandi földszoros
Kamcsatkai földszoros
Korinthoszi földszoros
Panamai földszoros
Szuezi földszoros
T szárazföld

Földvár (1)
Forrás:gyal(780)
T Fogaras vármegye
Szeben szék

Földvár (2)
Forrás:mhnt(145)
T Barcaság
Brassó vármegye

Föltáj
Forrás:hun(537-538)gyal(399)
H Felső-Csallóköz
Főtáj
T Csallóköz
X Pozsony vármegye

Főnícia
M:Első városaikat Kr. e. 3000 körül alapították. Kr. e. 1200-tól egyre több kereskedelmi telepet létesítettek. A leghíresebb a Kr. e. 9. században alapított Karthágó
H Phoenicia
F ókori állam
A Phoenicia Maritima
Syria Phoeniceae
T Római Birodalom
P Byblos
főníciai Tripolisz

főníciai Tripolisz
Forrás:Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon
HV Tripolisz
T Főnícia
P Arados
Sidon
Tyros

Főtáj
Forrás:gyal(399)
L Föltáj

főváros
F város
A Abú Zabí
Abuja
Accra
Addis Abbeba
Aftana
Al Kuwayt
Al Manamah
Algír
Ammán
Amszterdam
Andorra le Vella
Ankara város
Antananarivo
Asgabat
Asmera
Asunción
Athén
Bagdad
Baku
Bamako
Bandar Seri Begawan
Bangkok
Bangui
Banjul
Basseterre
Bejrút
Belgrád
Belmopan
Berlin város
Bern város
Biskek
Bissau város
Bogota
Brazília város
Brazzaville
Bridgetown
Bruxelles
Budapest
Buenos Aires város
Bujumbura
Bukarest
Canberra
Caracas város
Castries
Chisinau
Colombo
Conakry
Dakar
Damaszkusz város
Dar es Salam
Delhi város
Dhaka
Djibouti
Dublin város
Dusanbe
El-Aaiún
Freetown
Gaborone
Georgetown, Guay.
Guatemalaváros
Ha noi
Hága
Harare
Havanna
Honiara
Iszlamabád
Jakarta
Jereván
Jeruzsálem város
Kabul
Kairó város
Kampala
Katmandu
Khartum város
Kiev város
Kigali
Kingston
Kingstown
Kinshasa város
Koppenhága
Kuala Lumpur város
Libreville
Lilongve
Lima város, Peru
Lisszabon
Ljubljana
Lomé
London
Luanda város
Lusaka
Luxemburg város
Madrid
Malabo
Male
Managua
Manila
Maputo város
Maseru
Masqat
Mbabane
Mexikóváros
Minszk város
Monaco
Monrovia
Montevideo, Ur.
Moszkva város
Muqdisho
N'djamena
Nairobi város
Nassau város
Niamey
Nicosia
Nouakchott
Oslo
Ottawa
Ouagadougou
Panama város
Paramaribo
Párizs
Peking város
Phjongjang város
Phnom Pénh
Port Moresby
Port of Spain
Port-au-Prince
Porto Novo
Pozsony körzeti jogú város
Prága város
Praia város
Pretoria
Quito
Rabat
Reykjavik
Riga
Rijád
Róma
Roseau
San José város
San Marino
San Salvador város
San'a'
Santiago város, Ch.
Santo Domingo
Sao Tomé
Sarajevo
St. George's
St. John's, Antigua
Stockholm
Sucre
Suva
Szingapúr város
Szkopje
Szófia
Szöul város
Tajpej
Tallin
Taskent
Tbiliszi
Tegucigalpa
Teherán város
Thimbu
Tirana
Tokio
Tripoli város, Lb.
Tunis
Ulánbátor
Vaduz
Valletta
Varsó
Vatikán
Viangchan
Vila
Vilnius
Washington város
Wien
Windhoek
Yamoussoukro
Yangon város
Yaoundé
Zágráb

Franche-Comté
T Franciaország

Francia Déli Területek
T Antarktisz
Francia tengeren túli terület

Francia Egyenlítői Afrika
R Csád
Gabon
Kongói Népi Köztársaság
Közép-Afrikai Köztársaság

Francia Guayana
F dél-amerikai állam
Francia tengeren túli megye
P Cayenne
X Guayana
Suriname

Francia Guinea
R Guinea

Francia Jura
F Jura-hegység

Francia Királyság
R Franciaország
E Regnum Francorum