{323.} ÖTÖDIK KÖNYV.
A PÜSPÖKSÉG ÖTÖDIK SZÁZADA.
(1490–1566)


FEJEZETEK