Betűrendes versjegyzék (A-B)


A

A...

Az

Az...

Á

B

A

A bakter
A bárka révbe indul
A békekötésre
A borbélyleány
A bölcs
A bukott angyalok
A búcsúzás szonettje
A bús Máramaros
A bűnös barát
A Caruso
A ceglédi parkban
A csataló
A csavargó dala
A császár Lipcse előtt
A csillagok szerelme
A csönd felé
A dal
A darvadozás
A dezentor
A démonhoz
A dolgozókhoz
A dóm zenéje
A falusi kislány Pesten
A faluvégi ház
A fekete bika
A fekete Mária
A földgolyó dala
A föltámadott (Negyven napig még a földön maradt)
A föltámadott (Latrok között, a gyászos, csonka péntek)
A föltámadt Lázár
A gondolkodó
A gyermeket, ha alszik...
A gyászmagyarok
A "győzteseknek"
A halálhoz
A hallgatás tornyában
A halott vár legendája
A halotti beszéd
A harangozó
A hegyi beszéd
A híd
A hó
A hulló csillagokhoz
A Hymnus
A jövő vetése
A jubiláns
A kávéházi bánat
A kis Tisza hídján
A kísértő (- És mutatá a távol Indiákat)
A kísértő (A sziklabarlang hűvös rejtekében)
A koldusnak
A korán elmenők
A korona
A költő
A költő szól (Hallottál a mesék királyfiáról)
A költő szól: (Itt nincs megállás és nincs koszorú)
A költőnek
(A legnagyobb poéta...)
A legszebbnek
A magyar dalosokhoz
A magyar ifjak éneke
(A magyar múltnak...)
A márciusi láz
A medve
A metzi bárdok
A mi balladánk
A mizantróp...
A moziban
A munka (Én őt dicsérem csak, az élet anyját)
A munka (Szép a munka, mely templomot épit)
A munkásnak
A munkásotthon homlokára
A muszka
A nagy élethárfás...
A nagy kalapok
A nagy maszk...
A nagy siralomházban
A nagy temető
A nagy üvegház...
A nagy víz emlékére
A novella
A nábob és a költő
A nótás kapitánynak
A nyári Tiszánál
A pannóniai légió dala
A panorámás
A pályázók
A plurális
A rab titán
A reménytelen
A repülő dalol
A régi Anna...
A régi hónapos szoba
A régi kispap
A régi udvaron...
A régi víz felett
A rém
A rohateci Máriánál
A rokkant színész
A rossz leány
(A sajtó ingatag...)
A szabad jövő lovagjai
(A szavak...)
A szakáll alkonya
A szegedi boszorkányok (Az erdő, melyben égettétek őket)
A szegedi boszorkányok (Most kétszáz éve égették meg őket)
A szemeim
A szent magyar folyó
A szent szarvas
A szentesi határban
A szeri pusztán
A szerzetes hóráiból
A szépség betege
A színész halála
A színpad délután
A színésznő
A szobor
(A szomszéd ablakból...)
A Tábor hegyén
A táltos, egy faló
A tápai Krisztus
A távozó (...És másnap halkan a szívébe célzott)
A távozó (A tűnő ifjúsággal messze mennek)
A tékozló fiú
A titok
A Tisza
A Tiszához
A Tiszánál
A 13-as ágy
A torzóm
A többi néma csend
A tücsökre...
A varázsfuvolás
A váradi püspök lánya
A várta
A verseim után
A végeken
A végeken, északon
A vén cigánynak...
A vérző temető
A vidéki magyar színészekhez
A vonat ablakára

A...

Achilleusz pajzsa
Adagio
Addig is...
Ady, a jós
Ady Endre köszöntése
Ady Endre: Héjja-nász az avaron
Ady Endrének
Ady-mécses
Adyra gondolok (Negyvennégyéves volnál. Szomorú)
Adyra gondolok (Adyval vitézkedtem egykor én még)
Akarat
Aktuális strófák (Nyáron nyílik a remény és)
Aktuális strófák (Igazgató és színésznő)
Aktuális strófák (Múltkoriban a Barkóczy)
Aktuális strófák (Puc, puc, puc,)
Aktuális strófák (Newyorkban aki csókolózik)
Aktuális strófák (Karlócai zsinat)
Aktuális strófák (Bár számosokra nézve témám)
Aktuális strófák (Haldokol a holt szezon már)
Aktuális strófák (A nyárutónak méla bája)
Aktuális strófák (Elutazott Caillaux)
Aktuális strófák (A rossz nyelvek most azt beszélik)
Aktuális strófák (Itt van a nyár, itt a Bernát)
(Aktuális strófák) (A krónikás híven följegyzendi)
Albumok
Alföldi művészet
Alföldi utca
Alkony a Tisza hídján
Alkonyati órák
Alleluja!
Almássy Endrének!
Altató
Alvás előtt
Alvó erdő
Amor
Anakreoni dal (A színes éjszakában)
Anakreoni dal (November hűs derűje)
Anakreoni légdal
Anasztázia
Anch'io
Ancsa él
Ancsa szolgáló
Angelus
Anna
Anna minden
Anna örök
Anna után
Annabál
Annának
Annának, utolszor
Annára gondolok (Szatír, ki bennem élsz, a hellén tavaszokból)
Annára gondolok (A csillagokra gondolok)
Annáról, messziről
Anonymus
Anya
Anyák
Anyóka
Apámra gondolok
Arany estéje
Arany Jánoshoz
Arany nyomában
Arany tavasza...
Aranykor
Arckép
Ars longa
Atalanta búcsúja
Athéne Partenosz
Atyámhoz megyek...
Augustus
Augusztus
Auróra
Avató vers
Ave

Az

Az alsóvárosi temetőben
Az áloévirág
Az elborult magyar
Az elköltözött
Az előkelő idegen
Az első szabad ének
(Az ember ötlete...)
(Az ég ívén...)
Az égi istenek
Az élet bája...
Az élet hegyén
Az élet szonettje
Az élet zsoldosa
Az életemet...
Az élő halottak háza
Az én magányom
Az ideál
Az időnek
Az ismeretlen katona
Az ismeretlenhez
Az Isten malmai
Az ivó
Az Iza partján
Az októberi forradalomhoz
Az olajfák hegyén
Az utolsó
Az utolsó magyar
Az utolsó vacsora
Az utolsó vacsorán
Az ópiumszívó
Az ő szerelmük
Az önemelő polgár
Az öregségről
Az örök ballada
Az örök szőnyeg
Az örök visszatérés

Az...

Azért szeretlek Anna...
Azt álmodtam...

Á

Ábrányi Emil: Jogot a népnek
Ábrányi Emilnek
Ádám halála
Áldás a fenyőkre
Áldott az este
Áldott e bánat...
Áldott végzetem
Álmok vége...
Ámen
Április bolondja
Árvaságom
Átutazóban

B

Babits Mihálynak
Babona
Balalajka
Balkáni idill
Ballada
Ballada a császár katonájáról
Ballada a hét tengerészről
Barletta
Barna hajad
Baross Gábor emlékezete
Bartók Bélának
Bauda Vilmosnak
Baudelaire halála
Bánk bán
(Bár semmi jussom...)
Beato Angelico...
Beatus ille...
Beethovenhez
Berzsenyi
Beszéd régi valómmal
Beteg kutya
Betegen
Betegszoba (Az óra áll és én hallgatva fekszem)
Betegszoba (Ez ágyon ring most életem tova)
Bethániában
Betlehem
Betlehemes ének
Betlehem
Betlehemi üzenet a vakoknak
Béke (És minden dolgok mélyén béke él)
Béke (Lágy lilába öltöztek a fűzfák)
Béke (Ó mennyi csönd van némely alkonyatban)
Békét!
Bírálat helyett
Boccaccio énekel
Boldog halottak
(Bordó cipellő...)
Borok
Borulásos órán
(Borús felhők közt...)
Borús szonettek
Botond apánk Bizancban
Bölcsen és derűsen
Budapest (A pirosszemű szörny vad törtetéssel)
Budapest (Valami furcsa füst lebeg fölötted)
Budapesti béke
Budapesti ősz
Buddha
Bujdosó Balassi (Bort ide, korcsmáros, tokajit, pirosat!)
Bujdosó Balassi (Mily messzi, messzi vagy már)
Búcsú (Ez az én vérem, ó vegyétek)
Búcsú (Mielőtt innen végkép elmegyek)
Búcsú (Mily szépen alkonyul a végtelenség)
Búcsú Robin pajtástól
Búcsúfia
Búcsúk