Magyar ünnepek

NAGYKARÁCSONY, KISKARÁCSONY

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LUKÁCSY SÁNDORBudapest : Neumann Kht., 2004

Oh mélységes csöndje ennek a szent
éjszakának, mily mélységes titkokat
takarsz, amelyeket benned mívelt az
isteni Bölcsesség!
 
 (II. Rákóczi Ferenc fohásza)

TARTALOM


Üdvöz légy, Krisztus szent Anyja
Ádventi álmok
Legyen Mária a neve
Szeplőtelen Szűz
Mária kiválasztása
Az Isten angyala elküldetett vala...
Angyali üdvözlet
Krisztus fogantatásának napja
Csodálatos fogantatás
A szent szűz méltósága
Mária liliomszál
Dicsőséges Szent József
Az idő eljött...
Mária Erzsébetnél
Karácsonyhoz közelgetvén...
Krisztus születésének ideje
Krisztus születésének helye
Mária keserűsége
Szálláskeresés Betlehemben
Ne sírj, Szűz Mária!
Az édes Jézus születése
Mária imája
Isteni kisded
Aludj, oh magzatom...
A szép Jézus
Teljes malaszttal és kegyelemmel
Ring a bölcső...
Az angyali seregek
Mennyei muzsikások
Hétszer szentelt szent gyermek
Az Ige testté lőn
Az Isten fia emberré lett
Rongyos istállócskában
Krisztus urunk szegénysége
Kimondhatatlan jótétemény
Örvendj, keresztény lélek!
Nékünk született üdvösségünkre
Oh felkelő fényes nappal
Hirdettetik az igaz békesség
Isteni vendégség
Mária bölcsődala
Örvendetes hír
Csordapásztorok
Pásztorok dicsérete
A pásztorok példája
Juhászok éneke
Jertek mindnyájan!
Menjünk Betlehembe!
Közelíts a jászolhoz!
Betlehem iskolája
Mária koszorúja
Csillag támadt
Háromkirályok napja
A mágusok jövetele
Térdre esének a gyermek előtt
Gáspár, Menyhért, Boldizsár
Napkeleti királyok
Aranyat, tömjént, mirrhát
Ajándékot hoztunk...
A gonosz Heródes
Heródes a katonáihoz
"Siess Egyiptomba!"
Három bujdosó személyek
Sírás-rívás Betlehemben
Legyen meg a te akaratod!
Új esztendő, vígságszerző...
Jézus az ő neve
Kiöntetett olaj
Mint méz a szájban
Újévi köszöntő
Eljött a békességszerző
Adj szent békességet...
Újévi ajándékok
Jézus nevét adom
Kis deákok újesztendei éneke
Tizenkilenc ajándék
Dicsőség, békesség