Betűrendes versjegyzék (A-D)


A

B

C

D

A

A bátortalan szerelmes
A becsűlet s a szerelem
A békekötésre
A békesség (Elmúltak a hadak, már megnémúlának)
A békesség (Olajfa-ágakkal fűzi bokrétáját)
A békesség és a hadi érdem
A békétlenkedő
A boldogság
A borital mellett
A búkergető
A búkkal küszködő
A dél (Felhágott már a nap a dél hév pontjára, 1792)
A dél (Felhágott már a nap a dél hév pontjára, 1794)
A Dugonics oszlopa
A Duna nimfája
A fársáng búcsúzó szavai
A fekete pecsét
A feléledt pásztor (Ott, hol a patakocska nyájas habjaival csereg)
A feléledt pásztor (Amott, hol a nyájas patak)
A felgyúladt szerető
A feredés (Ni, szemeim! idenézzetek! 1793)
A feredés (Ni, szemeim! idenézzetek! 1803)
A fiatal remény
A fogadástétel
A fösvény
A főldindúlás (Csak alig rendűlt meg a főld mély ürege, 1789)
A főldindúlás (Csak alig rendűlt meg a főld mély ürege, 1794)
A főtiszteletű, méltóságú és tekintetű Rendekhez a Diétai Múzsa
A füredi parton
A gazdag
A had (Kiüti zászlóját a had véres atyja, 1793)
A had (Kiütvén zászlóját a had véres atyja, 1796)
A Hafíz sírhalma
A hajókázó Ámor
A haza templomának örömnapja
A heszperi méhes története
A hévség
A hír
A híres Rácz Sámuel úrhoz
A híves estve
A hízelkedő
A kevély (Nézd csak azt, ki amott sétálgat kevélyen, 1789)
A kevély (Nézd csak azt, ki amott sétálgat kevélyen, 1794)
A kétszínűség
A leánykákhoz
A magánossághoz
A magyar gavallér (Amott tollászkodik pávaként egy gavar)
A magyar gavallér (Gavallérok minden nemzet közűl telnek)
A magyar! Hajnal hasad
A magyarokhoz
A mezei gyönyörűségről
A mező
A méhekhez
A méz méze
A mostani háborúban vitézkedő magyarokhoz
A muzsikáló szépség
A múzsához
A nagymélt. gróf Széchényi Ferenc Ő excellenciája nemzeti könyvtárjára
A nap innepe
A nemes magyarságnak felűlésére
A nyár (A nap kettőztetvén hév tüzét a Rákon, 1792)
A nyár (A nap kettőztetvén hév tüzét a Rákon, 1794)
A palatinusné halálára
A patyolat
A pártütő
A pendelbergai vár formája s megvétele
A pesti dicsőség
A pillangóhoz
A pillantó szemek
A Pindus
A poéta gyönyörködése
A poétai felvidúlás
A poétákban lakó istenség (Poéták! felőletek)
A poétákban lakó istenség (Verselők! felőletek)
A reggelről
A reményhez
A rózsa
A rózsabimbóhoz
A rövid nap s hosszú éj
A semminél több valami (Amint mondják, kijött Patzkó)
A semminél több valami (Amint beszél Trattner, Patzkó)
A szabadság
A szamóca
A szárazság és az elhagyatott szerelmes
A szeplő
A szerelem tilalma
A szerelmes szemek
A szerelmes vitézhez
A szerencse
A szerencse változó
A szeretet győzedelme a tanúltakon
A szélhez
A szépek szépe (Ti élet édesét lehellő leányok!)
A szépek szépe (Ti, élet balzsamát lehellő leányok)
A szépség ereje a bajnoki szíven
A szomotori templomra készített felűlírások
A tanúnak hívott liget (Itt a liget! - hűs árnyékába)
A tanúnak hívott liget (Itt a liget. Zőld rejtekébe)
A tavasz
A távolról kínzó (Most vagyok veled szemben)
A távolról kínzó (Rég nem valék tevéled szemben)
A tengeri háború
A tengeri zivatar
A tél (Mormolnak szelei a fagyos északnak, 1791)
A tél (Mormolnak szelei a fagyos északnak, 1794)
A tél (Elérkeztél hát, óh didergő december)
A tihanyi ekhóhoz
A tolvaj isten, vagy az a crimen raptus
A versengő érzékenységek
A versszépítő (Ha most nem édes énekem, 1792)
A versszépítő (Ha most nem édes énekem, 1803)
A viola
A vídám természetű poéta
A víg poéta
A vízital
Ajánlás
Ajánló csók
Alku
Amynt és Laura a fák között
Anakreon s Ovíd
[Antal napjára]
[Aranka Györgyhöz]
[Aranysujtásos nadrág]
Az alvó Lilla felett
Az alvó Lillára
Az anakreoni versek (Vérengező jámbussaid)
Az anákreoni versek ("Vad jámbusid, barátom!)
Az aratás
Az álom (Jön az álom, s mindent pihenésre hajta, 1791)
Az álom (Jön az álom s mindent pihenésre hajta, 1794)
Az álom leírása
Az álomhoz
Az árvíz
Az ekhóhoz (Panaszimat óhajtással)
Az Ekhóhoz (Panaszaimat elegyes óhajtással)
Az elmátrónásodott Dóris
Az elragadtatott érzékenységek
Az elszánt szerető
Az eltávozás
Az eltévedt lélek
Az elválás reggelén
Az ember, a poézis első tárgya
[Az ember életét...]
Az embergyűlölő
[Az emberi nemen...]
Az emberiség s a szeretet
Az emésztő tűz
Az esküvés
Az estike
Az estve (A napnak hanyatlik tűndöklő hintaja, 1792)
Az estve (A napnak hanyatlik tűndöklő hintaja, 1794)
Az estvéhez (Jövel felénk hűs szárnyadon)
Az estvéhez (Csendes este! légy tanúja)
Az esztendő négy szakasza
Az 1741-diki diéta
Az éj és a csillagok (Régi víg kedvem szép horizonja)
Az éj és a csillagok (Éltemnek fényes hórizonja)
Az éjnek istenihez
[Az életnek hasznát...]
Az én barátném, D. A. quodlibetjére
Az én címerem
Az én poézisom természete
Az én vagyonom
Az énekek
Az igazság diadalma
Az istenek osztozása
Az Otahajta
Az öreg ember
Az ősz (Már a víg szüretnek örűl minden ember, 1791)
Az ősz (Már a víg szüretnek örűl minden ember, 1794)
Az ősz (Ősszel minden plánták, a víg kikeletnek)
Az ősz Laudonra
Az utólsó szerencsétlenség

Á

Álomlátás
Árpád

B

Bakhushoz
Baráti búcsúvétel
Barátomhoz
Barátomnak
Bácsmegyei leveleire
Bálint napja
[Bár az ég búsúlva néz is...]
Belgrádra
Borbély granáriumára
Broughton religiói lexiconára
Budai Ferencre, halála után
Búcsú a magyar múzsáktól
Búcsúvétel
Búcsúzás egy lyánkától
Búcsúzik az atya a leányától
Bús hánykódások

C

Chloé Dafnishoz
Cigány
Currens de lepore
Czindery sírja felett

CS

Csetneki pergő
Csikorgó versei a trójai háborúról

D

Dafnis hajnalkor
D[ebreceni] Magyar Psyche
Déli aggodalom
Dorottya kínjai
Dorottya vagyis a dámák diadalma a fársángon
Dórishoz
Dr. Főldi sírhalma felett
Dr. Főldiről egy töredék
Dugonicsra